четвер, 27 грудня 2018 р.

МЕТОДИЧНИЙ ДЕНЬ У ТНВК ШЕЛ № 9 ім.ІВАННИ БЛАЖКЕВИЧ


26 грудня 2018 року на замовлення учителів початкових класів ТНВК ШЕЛ № 9 проведено тренінг  «Нова українська школа – нові підходи до навчання й викладання».
Педагоги з’ясували особливості Нової української школи: компетентнісний підхід, робота в групах, навчання через гру, дослідження, критичне мислення, практика ранкових обговорень у колах, облаштування освітнього середовища, новий учитель з новими професійними ролями тощо.
Приділено увагу впровадженню методик компетентнісного навчання:
інтегрованого навчання,
особистісно орієнтованого навчання,
розвитку критичного мислення,
діяльнісно-комптентнісної методики «Шість цеглинок»,
проектної  діяльності та ін.

вівторок, 18 грудня 2018 р.

ГРА ПО-НОВОМУ В ГПД: ПОДАРУЙ ДИТИНІ РАДІСТЬ З ЦЕГЛИНКАМИ LEGO


Діти початкових класів – це діти такого віку, де ігрова діяльність є близькою і зрозумілою. Під час гри діти вільніше, ніж від будь-якої іншої діяльності, ставлять цілі, реалізовують їх, аналізують результати. Граючись, вони виступають суб`єктами ігрового процесу, його активними творцями, спроможними впливати на буття, постійно самовдосконалюючись.
Активне впровадження ігрової діяльності в умовах ГПД просто необхідне. Її використання дає змогу успішно формувати і закріплювати позитивне ставлення дитини до навчальної праці. Граючись в ГПД, діти стають психологічно розкутими, а це, в свою чергу, сприяє вияву їх творчих здібностей, нівелює негативне ставлення до об`активно складної навчальної праці. Позитивний досвід хочеться повторити вже на більш високому рівні. При цьому непомітно для себе дитина «втягується» в навчальну працю, пізнає її радість.
Робота з конструктором LEGO дозволяє молодшим школярам у формі пізнавальної гри дізнатися багато важливих ідей і розвинути необхідні в подальшому житті навички. За допомогою гри та творчості відбувається знайомство з навколишнім світом.
14 грудня 2018 року на базі ТНВК № 32 вихователі ГПД ознайомились з особливостями впровадження діяльнісно-компетентнісної методики навчання «Шість цеглинок» в освітній процес з метою всебічного розвитку дітей.

пʼятниця, 14 грудня 2018 р.

ЗАПОВНЕННЯ КЛАСНОГО ЖУРНАЛУ У ПЕРШОМУ КЛАСІ: РЕКОМЕНДАЦІЇ МОН


Міністерством освіти затверджені нові методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової української школи. Відповідний наказ підписаний міністром освіти Лілією Гриневич.
Необхідність нових рекомендацій у Міносвіти пояснюють переходом шкіл на новий стандарт початкової освіти.
Документ визначає правила заповнення та особливості ведення журналів класними керівниками та вчителями, які викладають окремі предмети.
Разом з тим, автори рекомендацій зазначають, що календарне, поурочне планування та модельна програма має складатись вчителем у довільній формі.
У Міністерстві освіти наголошують, що формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя, а встановлення універсальних y межах закладу школи, міста, району чи області стандартів таких документів є неприпустимим.
Також рекомендаціями визначена автономія вчителя, яка має бути забезпечена академічною свободою, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільним вибором форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі, розробленням та впровадженням авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання.
«Вчитель має право на вільний вибір освітніх програм, форм навчання, самостійно переносити теми уроків відповідно до засвоєння учнями навчального матеріалу, визначати кількість годин на вивчення окремих тем», - йдеться у рекомендаціях Міністерства освіти і науки.

     РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ЖУРНАЛУ УЧНІВ 1 КЛАСУ
                                http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/62838/


четвер, 13 грудня 2018 р.

ІНТЕГРУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ


12 грудня 2018 року на базі ТСШ № 3 відбувся семінар-практикум для вчителів інформатики початкових класів  «Інтегрування навчального матеріалу на уроках інформатики». Мета заходу – підвищення рівня компетентності педагогів з питань інтегрованого навчання, поглиблення розуміння інтегрованого підходу в освітньому процесі.
У ході роботи методистом ТКМЦ Гордіюк Н.М. акцентовано увагу на актуальності проблеми використання міжпредметних зв’язків у початковій школі, проведення інтегрованих (бінарних) уроків, що зумовлюється концептуальними положеннями та державними вимогами реформування освіти в Україні, спрямованими на становлення особистості дитини, формування цілісного світогляду в молодших школярів, розвиток їх здібностей і обдарувань.

субота, 1 грудня 2018 р.

"РОЗУМНИКИ": ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ ІГРОВІ РЕСУРСИ28 листопада 2018 року на базі ТЗОШ № 18 компанією «Сенсорні системи України» проведено навчання вчителів початкових класів, які  є учасниками Всеукраїнського проекту «Розумники» (Smart Kids). Навчання, мета якого – впровадження сучасних технологій,

що впливають па рівень покращення засвоєння інформації та імідж закладу, здійснював тренер з цифрового обладнання "Розумники" Шабас  Ігор Леонідович.