неділя, 4 лютого 2018 р.

ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ ТА КЛЮЧОВИХ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

31 січня 2018 року на базі ТЗОШ № 4 відбулось засідання Фокус-групи вчителів інформатики , мета якого  -  активізувати творчий потенціал кожного вчителя; надати допомогу вчителям у розвитку та  підвищенні професійної майстерності в ІКТ-компетентності; ознайомити з найдієвішими прийомами та методами роботи на уроках; вивчати і впроваджувати в практику сучасні методики  компетентнісного навчання.
В ході засідання учасники обговорили питання впровадження комптентнісного підходу до навчання, що виражається у досягненні ключової компетентності, загальнопредметної компетентності і предметної інформатичної  компетентності учнів.  
Учителі інформатики ТЗОШ № 4 Сеньківська С.Ю. та Івасюк Г.І. провели майстер-клас «Використання інтерактивних методів на уроках інформатики для розвитку ключових компетентностей молодшого школяра».
Під час роботи розроблені рекомендації, які допоможуть учителям інформатики краще оволодіти державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів      в      умовах      компетентнісного        спрямування початкової освіти.РЕКОМЕНДАЦІЇ:
1. Активно впроваджувати технології діяльнісного та особистісно-орієнтованого навчання.
2. Сприяти розвитку внутрішньої мотивації особистості:створювати атмосферу розкутості, позитивного ставлення до діяльності і прагнення до неї.
3. Формувати активну позицію учня.
4Забезпечувати оптимальне педагогічне спілкування.
5. Орієнтувати на практичний зміст навчального матеріалу, пов'язаний із життєвим досвідом дитини.
6. Здійснювати індивідуальний підхід до учнів.
7. Використовувати на уроках інформатики такі основні види діяльності,  як:
· ігрова, навчально-ігрова;
·  пізнавальна;
· практичне експериментування;
· дослідження;
· алгоритмічна;
·  співпраця в парі;
· групова взаємодія.
8. Сприяти активному залученню учнів до процесу навчання

Немає коментарів:

Дописати коментар