вівторок, 27 лютого 2018 р.

ТРИВАЄ ПЕРША ОЧНА СЕСІЯ ВЧИТЕЛІВ НУШ


24-25 лютого 2018 року ІІ група вчителів початкових класів м. Тернополя генерувала ідеї НУШ щодо нових професійних ролей і завдань сучасного вчителя.
Під час тренінгів учителі ТСШ №7, ТНВК ШЕК №9, ТЗОШ № 10, ТНВК ШК, ТЗОШ № 14, ТНВК ШМЛ № 15, ТЗОШ № 16, ТСШ № 17, ТЗОШ № 25, ТЗОШ №30, ТСП ІМ, ТСП ОЕ, ТНВК №32, ТНВК №35, ТОШМ, ТОНРЦ, ТСЗОШ-інтернату  підвищували методичний та практичний рівні професійної компетентності щодо реалізації завдань Державного стандарту  початкової освіти відповідно до Концепції Нової української школи.                                               Працювали творчо, дружно і весело!

понеділок, 26 лютого 2018 р.

КОЛЕГІЯ МОН ЗАТВЕРДИЛА ТИПОВІ ПРОГРАМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ


Колегія Міністерства освіти і науки затвердила типові освітні програми для початкової школи, за якими навчатимуться учні 1-2 класів. Планується, що програми стануть базою для розробки підручників, за якими вчитимуться учні початкової школи.
За словами заступника міністра освіти Павла Хобзея, загалом відомством було розглянуто дві типові освітні програми.
«Під час громадського обговорення цих програм до МОН надійшло близько 400 пропозицій від педагогів, науковців, батьків та громадських активістів. Їхні зауваження були ретельно опрацьовані та, за можливості, враховані», - зазначає чиновник.
Отже, освітянам пропонуються дві типові освітні програми, кожна з яких розроблена відповідно до нового закону «Про освіту» та Державного стандарту початкової освіти.
У Міносвіти зазначають, що педагогічна рада школи самостійно обиратиме за якою програмою буде проводити навчання.
Окрім того, освітні програми, що будуть розроблятися на основі типових, не потребуватимуть окремого затвердження МОН чи центральним органом забезпечення якості освіти. Це дозволить школам самостійно визначати хід навчального процесу, орієнтуючись на формування ключових та предметних компетентностей учнів по закінченню навчального року.
До змісту програм входить пояснювальна записка, типовий навчальний план та перелік освітніх галузей. Також програмами визначені вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання, загальний обсяг навчального навантаження; коротко вказано відповідний зміст навчальних предметів чи інтегрованого курсу.
Після затвердження типових освітніх програм Міністерством освіти, вони будуть оприлюдненні для широкої громадськості.


четвер, 22 лютого 2018 р.

ЯК ЗРОБИТИ УРОК ПРИРОДОЗНАВСТВА ПРАКТИЧНО СПРЯМОВАНИМ


Будьте самі шукачами, дослідниками.
Не буде вогнику у вас - вам ніколи не 
запалити його в інших.
В.Сухомлинський

Сьогодні перед учителями стоїть важливе запитання: як учити дітей? Як же зробити, щоб урок не тільки надавав учням певні знання й уміння, але й викликав у них справжній інтерес, щире залучення у навчальний процес?
Ми живемо в суспільстві змін, тому кожна людина вчиться протягом всього свого життя. Саме вчитель початкових класів повинен розвивати любов до навчання, пізнавальні інтереси дітей молодшого шкільного віку, їхні творчі навички, уміння самостійно здобувати знання, бути активними, не пасивними. Сьогодні вже неможливо навчати традиційно: у центрі освітнього процесу має бути дитина. Від її активності на уроці, вміння працювати з учителем, однокласниками залежить успіх в опануванні програмового матеріалу.
Особливо важливу роль в становленні особистості, розвитку та вихованні дитини відіграє курс природознавства в школі , а відтак, важливим є завдання добору  методів навчання для зацікавлення, активізації пізнавальної діяльності учнів. Одними з таких методів є практичні, тому саме це питання стояло в центрі уваги роботи Фокус-групи учителів 3-іх  класів, засідання якої відбулось 21 лютого 2018 року на базі ТЗОШ № 14.

понеділок, 19 лютого 2018 р.

СТАРТУВАЛО НАВЧАННЯ ВЧИТЕЛІВ МАЙБУТНІХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ


17 лютого 2018 року стартувало навчання вчителів майбутніх першокласників. На базі ТСПОЕ проведено першу очну сесію із педагогами І групи (ТНВК ШПЛ №2, ТСШ №3, ТЗОШ №4, ТСШ № 5, ТНВК ШЛ №6, ТЗОШ №8, ТЗОШ №13, ТЗОШ №18, ТЗОШ №24, ТКГ, ТНВК №7).
Навчання організовано відповідно до Типової освітньої програми підготовки вчителів 1-их класів Нової української школи. Протягом двох днів учителі вивчали Концепцію Нової української школи, обговорювали особливості розвитку дітей 6 -7-річного віку, розглядали нові ролі і завдання сучасного вчителя в контексті Концепції Нової української школи.
Слід відзначити практичність, дієвість, динамічність проведених тренінгів.
Перша очна сесія триває…

середу, 7 лютого 2018 р.

ГРАФІК НАВЧАННЯ ВЧИТЕЛІВ 1-их КЛАСІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ м. ТЕРНОПОЛЯ


Шановні колеги!

З  15 лютого 2018 року  розпочинається  перший етап підготовки  вчителів, які впроваджуватимуть Державний стандарт початкової освіти у 2018/2019 навчальному році, відповідно до  Типової  освітньої  програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників (Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типової  освітньої програми  організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти» від 15.01.2018 № 36).

ГРАФІК НАВЧАННЯ
вчителів 1-их класів Нової української школи
м. Тернополя

НАСТАНОВЧА ОЧНА СЕСІЯ

Група
Дата  проведення
Час
Місце проведення
Тренер
І
17.02.2018
18.02.2018

09.00-
15.00

ТСПОЕ
Гордіюк Н., Кордуба Н.
ІІ
24.02.2018
25.02.2018
Гордіюк Н., Кордуба Н.
ІІІ
03.03.2018
04.03.2018
Гордіюк Н., Кордуба Н.

ДРУГА ОЧНА СЕСІЯ

Група
Дата  проведення
Місце проведення
Тренер
І
26.03.2018
08.00-14.00
27.03.2018
12.00-18.00
29.03.2018
08.00-14.00


ТСПОЕ
Гордіюк Н., Кордуба Н.         
ІІ
26.03.2018
12.00-18.00
28.03.2018
08.00-14.00
29.03.2018
12.00-18.00
Гордіюк Н., Кордуба Н.
ІІІ
27.03.2018
08.00-14.00
28.03.2018
12.00-18.00
30.03.2018
08.00-14.00
Гордіюк Н., Кордуба Н.

ПІДСУМКОВА  ОЧНА СЕСІЯ


Група
Дата  проведення
Час
Місце проведення
Тренер
І
11.06.2018 – 15.06.2018

09.00-
   15.00
ТЗОШ №14
Гордіюк Н., Кордуба Н.,
Роговська Л.
ІІ
18.06.2018 – 22.06.2018
Гордіюк Н., Кордуба Н.,
Роговська Л.
ІІІ
25.06.2018 – 29.06.2018
Гордіюк Н., Кордуба Н.,
Роговська Л.

І група (учителі 1-их кл. ) (35 осіб) : ТНВКШПЛ№2, ТСШ№3, ТЗОШ №4, ТСШ №5, ТНВКШЛ№6, ТЗОШ №8, ТЗОШ №13, ТЗОШ №18, ТЗОШ №24, ТКГ,ТНВК№7, ТНВК№28

ІІ група (учителі 1-их кл.)  (33 особи) : ТСШ№7, ТНВКШЕЛ№9, ТЗОШ№10, ТНВКШК, ТЗОШ№14, ТНВКШМЛ№15,ТЗОШ№16,ТСШ№17,ТЗОШ№25,  ТЗОШ№30, ТСПІМ, ТСПОЕ, ТНВК№32, ТНВК№35

ІІІ група (учителі 1-их кл.)  (34 особи) : ТЗОШ№11, ТЗОШ№19, ТЗОШ№20, ТЗОШ№21, ТЗОШ№22, ТЗОШ№23,  ТЗОШ№26, ТЗОШ№27, ТЗОШ№28, ТСШ№29    

УВАГА!
На  навчання запрошуються  класні керівники майбутніх 1-их класів.                 
                                                                                                            Гордіюк  Надія

неділю, 4 лютого 2018 р.

ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ ТА КЛЮЧОВИХ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

31 січня 2018 року на базі ТЗОШ № 4 відбулось засідання Фокус-групи вчителів інформатики , мета якого  -  активізувати творчий потенціал кожного вчителя; надати допомогу вчителям у розвитку та  підвищенні професійної майстерності в ІКТ-компетентності; ознайомити з найдієвішими прийомами та методами роботи на уроках; вивчати і впроваджувати в практику сучасні методики  компетентнісного навчання.
В ході засідання учасники обговорили питання впровадження комптентнісного підходу до навчання, що виражається у досягненні ключової компетентності, загальнопредметної компетентності і предметної інформатичної  компетентності учнів.  
Учителі інформатики ТЗОШ № 4 Сеньківська С.Ю. та Івасюк Г.І. провели майстер-клас «Використання інтерактивних методів на уроках інформатики для розвитку ключових компетентностей молодшого школяра».
Під час роботи розроблені рекомендації, які допоможуть учителям інформатики краще оволодіти державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів      в      умовах      компетентнісного        спрямування початкової освіти.