понеділок, 29 серпня 2022 р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У 2022/2023 Н.Р.

 


Міністерство освіти і науки України спільно з Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти», Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України підготували Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу і викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році.

У вступній частині методичних рекомендацій розглядаються питання:

  • нормативного забезпечення освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти,
  • структури 2022/2023 навчального року,
  • форм організації освітнього процесу,
  • наповнюваності класів, поділу класів на групи,
  • оцінювання результатів навчання здобувачів освіти.

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у 2022/2023 навчальному році та психологічні аспекти організації освітнього процесу в умовах воєнного/післявоєнного стану  у початковій школі наведені у Додатку 2. 

https://mon.gov.ua/ua/news/metodichni-rekomendaciyi-shodo-organizaciyi-osvitnogo-procesu-v-shkolah-u-20222023-navchalnomu-roci

четвер, 18 серпня 2022 р.

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА В ДІЇ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НА 2022/2023 н.р.

 


Традиційно перед початком нового навчального року відбулися серпневі педагогічні зустрічі в режимі онлайн із учителями початкових класів (16.08.2022)  та заступниками
директорів з навчально-виховної роботи (18.08.2022), мета яких – підвищення фахової майстерності педагогів щодо впровадження освітньої реформи, обговорення актуальних проблем та шляхів модернізації змісту початкової освіти.

                                В ході роботи були розглянуті питання:

-     1.   Новий учитель НУШ. Формула професійного розвитку.

-     2.   Проблеми інноваційних змін у НУШ.

3.Шляхи впровадження концептуальних засад реформування початкової освіти у 2022/2023 н.р. 

 
Педагоги також обговорили питання щодо організації освітнього процесу в умовах воєнного стану.Бажаю всім учасникам освітнього процесу міцного здоровя, щастя, благополуччя, творчих здобутків та найголовніше - мирного неба над головою!

 


 

 РЕКОМЕНДАЦІЇ

Продовжувати реалізацію змісту освіти, заснованого на формуванні компетентностей та наскрізних вмінь, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.

В організації освітнього процесу застосовувати  компетентнісно зорієнтовані завдання з використанням індивідуального й диференційованого підходів.

Надавати перевагу діяльнісному підходу як основі організації освітнього процесу .

Здійснювати формувальне та підсумкове оцінювання учнів 1-4 класів.

Дотримуватись алгоритму впровадження формувального оцінювання.

Розвивати емоційний інтелект та збагачувати емоційну компетентність дітей молодшого шкільного віку.

Посилювати заходи безпеки життєдіяльності дітей.

Забезпечувати психологічний супровід освітнього процесу в умовах воєнного часу.

Створювати розвивальне освітнє середовище.

Розробляти нові методики, форми, прийоми і засоби та їх оргінальне поєднання.

Ефективно застосовувати наявний досвід в нових умовах.

  ПРЕЗЕНТАЦІЯ:

https://docs.google.com/presentation/d/1xfgAsscygIzOMyUGh1B2n1E3FghLVHAa/edit?usp=sharing&ouid=107155596294026823179&rtpof=true&sd=true

понеділок, 15 серпня 2022 р.

ВЧИТЕЛЮ ІНФОРМАТИКИ: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 


Шановні колеги!

Методичні рекомендації Ви знайдете за покликанням:

https://it-science.com.ua/posts/843/?fbclid=IwAR2G0qdfWVmJdQlccKwTQ8crZ5vDhUfybCeNkjWqkirlYtukmDTfwgCPNi0


Програми, підручники та посібники - https://is.gd/pidrucnyky2022

Підручники для 5 класу закладів загальної середньої освіти, які можуть видаватися за кошти державного бюджету:

https://is.gd/druk_pidruchnykiv

Оцінювання 2-4 класи НУШ - https://is.gd/ocinuvannia2_4

Оцінювання 5 клас НУШ - https://is.gd/ocinuvannia5

Зразок записів в класному журналі та свідоцтві досягнень - https://is.gd/zrazok_jurnalu5

Розробка навчальної програми на основі модельної - https://is.gd/rozrobka_programy

Зразок титульної сторінки навчальної програми - https://is.gd/tytulka

Про викладання інформатики у 5 класі у 2022/2023 навчальному році - https://is.gd/sologub

Про пріоритетні напрями викладання інформатики у 5-11 класах 2022/2023 навчального року - https://is.gd/priorytetni_informat

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики у 5 класі НУШ за програмою І.О. Завадського, О.В. Коршунової, В.В. Лапінського - https://is.gd/zavadsky_korshunova

Методична скарбниця НУШ 5-6 класи - https://is.gd/skarb_nush

Лист Міносвіти №l/9-483 від 22.09.2021р. - https://is.gd/lyst_monu

Узагальнений перелік документації кабінету інформатики

https://is.gd/perelik_dokiv

Зразок акту-дозволу - https://is.gd/act_dozvil

Зразок паспорта кабінету - https://is.gd/passport_kabinet

Не забуваємо, що в кабінеті мають бути:

- державна символіка, портрети видатних учених галузі;

- стенд з правилами поведінки учнів у кабінеті, розкладом роботи кабінету, правилами безпеки життєдіяльності, правилами протипожежної безпеки та правилами безпеки життєдіяльності учнів як учасників дорожнього руху (правилами поведінки учнів на вулиці(це не жарт));

- стенд, на якому викладено права й обов'язки учнів,

структуру та склад органів самоврядування;

- стенд або кілька плакатів, на яких подано основні етапи розвитку галузі з обов'язковим виділенням здобутків української науки і техніки;

- аптечка з набором медикаментів, перев’язувальних засобів і приладдя для надання першої долікарської допомоги;

- первинні засоби пожежогасіння відповідно до додатка 2 до Правил пожежної безпеки.

Ще документи:

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти (розділ "Кабінети інформатики"): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text

Вимоги до комп’ютерного обладнання – Типовий перелік комп’ютерного обладнання для закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти (наказ МОН від 2.11.2017 №1440): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0055-18#Text

Вимоги до мультимедійного обладнання, електронних освітніх ресурсів та пристосувань для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій – Типовий перелік засобів навчання та навчального обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій (наказ МОН від 29.04.2020 №574): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0410-20#Text

Вимоги до меблів – ДСТУ 22046:2004 “Меблі для навчальних закладів. Загальні технічні умови”, ГОСТ 11015-93 (IСО 5970-79) “Столи учнівські. Типи і функціональні розміри”: https://issuu.com/.../dstu_gost_22046_2004__mebel__dlya_u

Правила використання комп’ютерних програм в навчальних закладах - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0044-05#Text

Не забуваємо, що все програмне забезпечення має мати виключно український або англійський інтерфейс!

Автор: Григорій Громко

субота, 13 серпня 2022 р.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НОВОГО 2022/2023 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 


Міністерство освіти і науки України підготувало інформацію щодо особливостей організації нового 2022/23 навчального року та рекомендації першочергових кроків із підготовки до нього.

Відповідно до постанови КМУ від 24 червня 2022 року №711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні», навчання в ЗЗСО традиційно розпочнеться в День знань (1 вересня). Освітній процес у школах триватиме до 30 червня 2023 року. Заклади фахової передвищої та вищої освіти самостійно визначають дати початку та завершення навчального року. 

Крок 1: призначити комісії з обстеження закладів освіти на предмет готовності до організації навчання та забезпечення безпеки учасників освітнього процесу

До складу комісій рекомендовано включити представників регіональних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій і Національної поліції. Результатом роботи комісії є підготовка відповідного акту, що затверджується керівником адміністрації. 

Крок 2: визначити форму організації освітнього процесу

Організація освітнього процесу залежить від безпекової ситуації в кожному населеному пункті. Структура та тривалість навчального тижня, дня, занять і відпочинку, а також форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною (вченою) радою закладу освіти в межах часу, передбаченого освітньою програмою (відповідно до обсягу навчального навантаження та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, особливостей регіону тощо).

Освітній процес в очному режимі

Запроваджується в приміщеннях або будівлях закладу освіти тільки в межах розрахункової місткості споруд цивільного захисту, що можуть бути використані для укриття учасників освітнього процесу в разі включення сигналу «Повітряна тривога» або інших відповідних сигналів оповіщення.

Якщо потужності споруд цивільного захисту є недостатніми для укриття всіх учасників освітнього процесу, то освітній процес може бути організований шляхом розподілу навчального часу в межах годин (змін) упродовж дня, тижня, місяця або семестру. 

Для підготовки роботи закладів освіти в очному режимі засновникам рекомендовано провести відповідні заходи з посилення безпеки:

·         обов’язкова перевірка закладів освіти та прилеглих територій на наявність вибухонебезпечних предметів;

·         перевірка готовності систем оповіщення, зокрема, доступності оповіщення для дітей із порушеннями зору та слуху;

·         визначення та позначення шляхів евакуації;

·         наявність обладнаного укриття для всіх учасників освітнього процесу;

·         створення запасів води та медикаментів;

·         проведення тренувань з учасниками освітнього процесу щодо дій у разі повітряної тривоги;

·         проведення навчальних занять щодо здоров'язбереження, надання домедичної підготовки тощо;

·         підключення мережі Wi-Fi в укриттях для проведення занять (за можливості). 

Освітній процес у дистанційному режимі

Запроваджується в закладах освіти на території ведення бойових дій і тимчасово окупованих територіях. Запроваджується наказом (розпорядженням) засновника закладу освіти за погодженням із керівником адміністрації (без обов’язкового укладення трудового договору про дистанційну роботу в письмовій формі, головною умовою є своєчасне виконання завдань).

Під час організації дистанційного навчання рекомендуємо використовувати матеріали Всеукраїнської школи онлайн.

В умовах дистанційного навчання заклад самостійно приймає рішення щодо зняття обмеження на максимальну кількість учнів у класі.

За дистанційною формою робота може виконуватися працівником поза робочим приміщенням, територією власника або уповноваженого ним органу, у будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 

Освітній процес за змішаною формою

Змішана форма поєднує очний і дистанційний режими. Таке поєднання підходить для різних занять: практичні та лабораторні заняття можуть проводитися в очному режимі, лекційні – дистанційно. У початковій школі бажано проводити заняття в очному режимі, адже діти потребують живого спілкування.

Форма може змінюватися впродовж навчального року в залежності від безпекової ситуації. 

Крок 3: забезпечити безпеку всіх учасників освітнього процесу впродовж навчального року

Керівники закладів освіти мають бути поінформовані про персональну відповідальність за організацію безпечних умов для здобувачів освіти та всіх працівників закладу.

При організації освітнього процесу в очному або змішаному режимі слід забезпечити безумовне переривання освітнього процесу у разі включення сигналу «Повітряна тривога» або інших сигналів оповіщення. Учасники освітнього процесу повинні організовано прослідувати до споруд цивільного захисту та перебувати в них до завершення тривоги. Освітній процес може завершуватися в укритті, а після відбою тривоги учасники можуть повернутися до приміщення закладу освіти та продовжити процес навчання з урахуванням необхідного корегування.