середа, 26 листопада 2014 р.

УВАГА! КОНКУРС!

Реформування сучасної школи неможливе без якісного оновлення системи роботи з педагогічними кадрами. Сучасні умови вимагають такого вчителя, який може постійно вдосконалювати свою педагогічну майстерність, професійно зростати, вчитися, поповнювати свої знання. Якщо цього немає, вчитель неминуче відставатиме від життя, навіть від своїх учнів, які різними шляхами отримують все нову інформацію про навколишній світ. Щоб цього не сталося, щоб учитель не почувався безпорадним і безпомічним у морі інноваційних технологій, на допомогу повинна прийти належним чином методична робота в школі. Велика роль у навчанні дорослих належить шкільному методичному об'єднанню вчителів початкових класів.
У зв’язку з цим оголошуємо конкурс на кращу розробку засідання методичного об’єднання вчителів початкових класів. Необхідно ретельно продумати такі заходи, щоб учасники брали активну участь у формуванні та застосуванні тих знань, які здобувають у ході навчання. Варто використати інноваційний підхід у проведенні засідань. Кращі матеріали увійдуть до посібника «Інноваційні форми проведення засідань шкільних методичних об'єднань вчителів початкових класів».

вівторок, 25 листопада 2014 р.

ВПРОВАДЖУЄМО ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Біологічно адекватна технологія навчання (БАТ)
Нові начальні програми для учнів 1-4 класів побудовані на засадах особистісно зорієнтованої парадигми освіти, системного і компетентнісного підходів, що зумовлює відповідний відбір змісту і чітке визначення результативного складника його засвоєння.
Освітні результати в значній мірі досягаються завдяки роботі педагога, який використовує широкий спектр сучасних технологій, методів, форм навчання, прийомів та інших педагогічних ресурсів організації навчально-виховної роботи з учнями. Учителі початкової школи піклуються, щоб діти вчились легко, з інтересом, при цьому використовуючи здоров’язберігальні технології.

неділя, 23 листопада 2014 р.

ОСВІТА ДЛЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ В ДІЇ

У 2010 р. Інститут педагогіки НАПН спільно з громадською організацією «Вчителі за демократію та партнерство» (ВДП, Україна) та «Глобальний план дій» (ГПД, Швеція) за підтримки фонду шведського уряду SIDA в рамках оголошеного ООН десятиліття освіти для сталого розвитку розпочали роботу над освітнім проектом «Освіта для сталого розвитку в дії. Відповідно до плану проекту у ньому брали участь 7 областей України, в тому числі, і Тернопільська.

четвер, 16 жовтня 2014 р.

ВЧИМОСЯ ЗА НОВИМ ДЕРЖАВНИМ СТАНДАРТОМ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТ

МАТЕМАТИКА
       Формування вмінь розв’язування сюжетних математичних задач в учнів початкової школи
Виняткової актуальності сьогодні набувають питання поліпшення математичної підготовки і розвиненості математичної культури, як вчителя так і учнів . Одним із чинників, що можуть суттєво поліпшити ситуацію, є перегляд теоретичних та методичних положень щодо ролі та місця математичних задач в математичній освіті.
       Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти в курс математики (автори програми О.В.Онопрієнко,С.О.Скворцова, Н.П.Листопад) введено змістову лінію «Сюжетні задачі», якій відводиться особлива значуща роль.

четвер, 25 вересня 2014 р.

ВЧИМОСЯ ЗА НОВИМ ДЕРЖАВНИМ СТАНДАРТОМ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ

                                                        УКРАЇНСЬКА МОВА
     Текстоцентричний підхід як необхідна умова формування комунікативної компетентності учнів
     У сучасному суспільстві особливо відчувається потреба у всебічно грамотних людях, що вільно володіють навичками усного і писемного мовлення.
      Мета курсу української мови «полягає у формуванні ключової комунікативної компетентності молодшого школяра, яка виявляється у здатності успішно користуватися мовою ( всіма видами мовленнєвої

вівторок, 26 серпня 2014 р.

Про проведення першого уроку у 2014/2015 н.р

     1 вересня 2014-2015 н. р. припадає на період боротьби України з російською агресією. Враховуючи актуальність сьогоднішньої проблеми та підвищений інтерес суспільства до формування ціннісних орієнтацій підростаючого покоління, зокрема формування у школярів громадянсько-патріотичної позиції, залучення до вивчення історико-культурної спадщини та процесів українського державотворення, Перший урок у 2014/2015 навчальному році рекомендуємо провести на тему «Україна – єдина країна» (Див. лист МОНУ від 01.08.2014 № 1/9-388 «Про проведення Першого уроку у 2014/2015 н. р.»).

понеділок, 11 серпня 2014 р.

До нового 2014-2015 навчального року

До уваги вчителів початкових класів!
Як відомо, у 2014 - 2015 н.р. у 1-3 класах навчальна робота й надалі здійснюватиметься за новими навчальними планами та програмами, реалізація яких не є простою, в основному через недосконалість шкільних підручників та, навіть, навчально-методичної літератури, особливо тієї, що має гриф МОН України, наданий до березня 2014 р.
З цією метою ми будемо розміщувати авторські навчально-методичні матеріали (календарно-тематичні планування, методичні розробки уроків, аналіз діючих підручників на відповідність чинній програмі, методичні рекомендації з актуальних питань організації навчального процесу та ін..), які допоможуть педагогам у щоденній практичній діяльності.
Учні 4-их класів у 2014-2015 навчальному році будуть завершувати навчання за програмами початкової школи (2006 рік).
Подаємо для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2014/2015 році у загальноосвітніх навчальних закладів ( Лист Міністерства освіти і науки України від 01.07.2014 р. № 1/9-343) .