вівторок, 14 грудня 2021 р.

НАВЧАННЯ З РАДІСТЮ: ПЕРЕВАГИ ВІДСУТНОСТІ ОЦІНОК У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ


Один із ключових принципів НУШ – зосередження уваги учнів на процесі здобуття знань, а не на оцінках. У 2018 році, зі стартом реформи Нової української школи, в Україні скасували класичне оцінювання учнів початкових класів, що викликало неабиякий суспільний резонанс.

Навчання без оцінок – не новий підхід у сучасній освіті. Відомий грузинський педагог Шалва Амонашвілі у своїх експериментальних школах обмежує використання оцінок, називаючи їх «милицями кульгавої педагогіки». Британський викладач англійської мови Аарон Блеквелдер об’єднує прихильників освіти без оцінок на платформі медіапроєкту  Teachers Going Gradeless

Про переваги навчання без оцінок дізнайтесь за покликанням:

 http://osvita.ua/school/method/85165/

пʼятниця, 10 грудня 2021 р.

НАСТУПНІСТЬ В РЕАЛІЗАЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ "НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА"

 


07 грудня
2021року відбувся онлайн семінар-кругозір  з теми "Наступність у впровадженні Концепції « Нова українська школа» з учителями зарубіжної літератури.

В  ході роботи опрацьовано такі питання:

·                  організація та узгодження форм, методів та технологій в НУШ ;

·     реалізація принципу наступності у використанні технологій, форм і методів організації навчальної діяльності.

 Проведено майстер-клас «Входження в картину» (діяльнісний підхід).

Під час рефлексії педагоги обмінялися своїми думками, враженнями. Захід відбувся в довірливій та професійній атмосфері. 

четвер, 9 грудня 2021 р.

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ВІДПОВІДАЄМО НА ВИКЛИКИ

 

З  16 листопада по 04 грудня 2021 року відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.08.2020 р. № 567 про затвердження Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників ,,Нова українська школа: відповідаємо на виклики”  та наказів управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 10.11.2021 р. № 210/01-07  та управління освіти і науки Тернопільської міської ради  від 12.11.2021 р. № 385 «Про підвищення кваліфікації вчителів перших класів, що працюють в умовах Нової української школи» проходило онлайн-навчання вчителів перших класів. Загалом підвищили кваліфікацію 110 педагогів із закладів загальної середньої освіти м. Тернополя.

Відповідно до Програми розглядались питання  щодо застосування ігрових та діяльнісних методів навчання, алгоритму діяльності вчителя під час організації формувального оцінювання, інклюзивного навчання, дистанційної освіти.

До проведення занять були залучені тренери, які пройшли підготовку відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти  «Нова українська школа» (наказ Міністерства освіти і науки України від 25.06.2021 р. № 890) та за освітньою програмою «Нова українська школа: відповідаємо на виклики», а саме:  Добровольська О.М., директор ТЗОШ № 14, учителі початкових класів Кордуба Н.Я. (ТПШ «Ерудит»), Галущак І.Я., Вінніцка І.О. (ТЗОШ № 14), Роговська Л.І. (ТЗОШ № 16), Гордіюк Н.М. (ТКМЦНОІМ).

ПРОЄКТУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА


Щоб бути сучасним, заклад освіти має не лише враховувати
сучасні освітні тренди, але й працювати на випередження, і головний ресурс тут – учитель. Як домогтись успіху в учителюванні, зберігши кращі традиції викладання, самобутність учителя, креативність, готовність до змін? Це питання сьогодні хвилює багатьох. Перехід на нові Держстандарти – це   докорінні зміни освітнього простору і освітнього процесу! І вчителю потрібно «вписатись» в модель сучасної школи. Відтак зростає значення цілеспрямованого професійного розвитку педагога.
Для ефективної організації професійного зростання учителя необхідно  індивідуалізувати модель професійного розвитку! 

З метою надання науково-методичних рекомендацій щодо створення системи професійного розвитку та організації персонального шляху освітнього потенціалу педагога 02 грудня 2021 року відбувся в онлайн-режимі педагогічний коучинг з учителями початкових класів, які атестуються в цьому навчальному році на встановлення "вищої кваліфікаційної категорії", присвоєння звань "старший вчитель", "вчитель-методист".

Під час заняття було акцентовано увагу на планування самоосвітньої діяльності вчителя, зорієнтовану на досягнення очікуваних результатів, розглянуто планування індивідуального плану професійного розвитку – розробку  індивідуальної освітньої  траєкторії, складено алгоритм побудови роботи.

вівторок, 30 листопада 2021 р.

ВІДБУВСЯ ІІ ЕТАП ХХІІ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ім. П.ЯЦИКА

 27 листопада 2021 року на базі ТНВК "Школа-колегіум"  для учнів 3-4 класів відбувся ІІ (міський) етап ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика. Конкурс проводиться з  метою сприяння утвердженню державного статусу української мови, піднесення її престижу серед української молоді, виховання поваги до культури і традицій українського народу.Вітаємо переможців і бажаємо успіхів на обласному етапі!

Протоколи див.

https://gapon.te.ua/rubryka-metodysta/uchnivski-konkursy/petra-yatsyka/item/1621-prsho

четвер, 25 листопада 2021 р.

ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 Незважаючи на те, що початкова школа  уже четвертий рік працює за новим Державним стандартом , проблема впровадження формувального оцінювання  все частіше зявляється у фокусі уваги освітян , спонукає до обговорення та дискусій. З цією  метою 25 листопада 2021 р. в рамках #07 Т’mistechka інноваційних можливостей для учителів початкових класів відбулась онлайн-зустріч «Формувальне оцінювання як інструмент підвищення якості освіти».  У заході  взяли участь більше ста учителів 1-4 класів.
 Успіх зустрічі забезпечив інтерес аудиторії до проблем, які обговорювались. А саме: визначення основних підходів та вимог до впровадження формувального оцінювання, інструментарій формувального оцінювання, здійснення конструктивного зворотнього зв’язку як важливої складової прогресу учнів. 
Під час рефлексії, яка лежить в основі формувального оцінювання, педагоги обмінялися своїми думками, враженнями, досвідом роботи. Захід відбувся в довірливій та професійній атмосфері.
Переглянути презентацію:


https://docs.google.com/presentation/d/1KqxeMKy66_rl3BloBknXKI__aJyDxL-e/edit?usp=sharing&ouid=107155596294026823179&rtpof=true&sd=true

понеділок, 22 листопада 2021 р.

ПІЛОТНА ШКОЛА СУПЕРВІЗІЇ

 ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

18 листопада 2021 року  відбулась ще одна супервізійна зустріч для вчителів початкових класів ТЗОШ № 27. 

Під час роботи педагоги обговорили питання практичного впровадження діяльнісного підходу до навчання, використання методів і прийомів, які спрямовують освітній процес на розвиток ключових компетентностей і наскрізних умінь молодших школярів.

Обмін досвідом роботи з впровадження технологій компетентнісного та діяльнісного підходу сприяв забезпеченню всебічної й ґрунтовної підготовки вчителів початкових класів до роботи в умовах нового змісту освіти, мотивує педагогів стимулювати дітей до активного пошуку та розуміння нового: сприймати світ цілісно, спонукати до дослідницької та проєктної діяльності на уроках.

Захід відбувся в довірливій та професійній атмосфері. Учасники висловили бажання професійно зростати, розвиватися та емоційно загартовуватися, що довели своєю активністю та відкритістю.


ВИСНОВКИ
1. Діяльнісний підхід об'єднує сучасні досягнення психології та методики викладання, спрямований на розвиток особистості, на розгортання процесів самовдосконалення, насамперед шляхом засвоєння універсальних навчальних дій, уміння вчитися.
2. Це осмислена активна різностороння навчально-пізнавальна діяльність учня, яка має бути максимально самостійною.
3. Це становлення системи усвідомлення дій, які служать, щоб оволодіти суттю і вийти на творчий рівень.
4. Це така організація навчання, яка вчить дітей самостійно вчитися, бо озброює їх відповідними навичками.
5. Особистість не можна побудувати як продукт, як пасивний результат зовнішніх дій. Можна лише включити його системну навчальну діяльність, викликати власну активність, і тільки через механізми цієї активності (спільно з іншими людьми) він стане тим, чим зробить його діяльність.
6. Головне в реалізації технології діяльнісного методу навчання полягає не в тому, щоб учень знав більше. а в тому, щоб він умів пізнавати, здобувати необхідні знання. вміло застосовувати їх у житті, в роботі, в будь-яких ситуаціях.


середа, 10 листопада 2021 р.

ПІЛОТНА ШКОЛА СУПЕРВІЗІЇ

 ЯК ВПРОВАДЖУВАТИ ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС?

Питання системи та критеріїв оцінювання учнів завжди було актуальним. Воно викликає інтерес у всіх учасників освітнього процесу, спонукає до обговорення та дискусій.

09 та 10 листопада 2021 року продовжила роботу пілотна Школа супервізії для вчителів ТЗОШ № 27 та ТЗОШ № 25 саме з цієї важливої проблеми.

Програмою проведення групової супервізії визначені завдання : з’ясувати потреби педагогів та їх очікування щодо особливостей впровадження формувального оцінювання в освітній процес, ознайомитися з досвідом роботи вчителів під час бесіди,  а також поглибити знання учасників щодо технік формувального оцінювання.

Педагоги, які брали участь у супервізійних зустрічах, прийшли до висновку, що формувальне оцінювання – це не оцінка!, це механізм збору інформації вчителем про навчальні досягнення кожного учня. Зібравши потрібну інформацію, педагог змінює форми, методи, прийоми роботи аби надати можливість кожному учневі здобути максимально можливі результати.

Під час рефлексії, яка лежить в основі формувального оцінювання, кожен учитель поділився з колегами про те, що нового цікавого дізнався, чому навчився, що поглибив, над чим хотів би попрацювати.понеділок, 8 листопада 2021 р.

ПІЛОТНА ШКОЛА СУПЕРВІЗІЇ

 

Супервізія вчителів початкової школи за темою «Сучасні підходи до структури уроку в контексті завдань Нової української школи»

Сьогодні в Україні набуває розвитку процес супервізії як процес професійної підтримки з поєднанням оцінювання роботи вчителя в умовах Нової української школи.

02 листопада 2021 року в рамках пілотної Школи супервізії відбулась перша супервізійна зустріч, учасниками якої стали вчителі початкових класів ТЗОШ № 25. Проводився захід за допомогою сервісу Google Meet, який дав змогу заощадити час, ефективно організувати роботу й спілкування з педагогами.

Під час зустрічі присутні обговорили сучасні типи уроків, опрацювали вимоги до сучасного уроку як засобу мотивації учнів до навчання, створили «образ» навчального заняття, а також відпрацювали  найефективніші форми і методи роботи  з дітьми,  які розвивають діяльнісний підхід до навчання.

Робота з педагогами відбувалася на основі безпосереднього навчання, діалогу і рефлексії.


АЛГОРИТМ ПОБУДОВИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО УРОКУ

              1. Визначення типу уроку, органічний зв'язок всіх частин уроку. 

             2. Конкретизація загальної цілі (мети) уроку. (Визначення ключових                 компетентностей). 

3. Поділ змісту виучуваної теми на навчальні ситуації в залежності від його структури —  теоретичні знання, знання способів діяльності, знання в дії або вміння тощо.

4. Формулювання цільового завдання до кожної навчальної ситуації.

5. Вибір методів, прийомів навчання, адекватних цільовим завданням за їх дидактичними функціями  (засвоєння, формування, узагальнення) та змісту навчального матеріалу (теоретичний,  емпіричний чи практичний).

6. Вибір форм організації навчальної діяльності учнів (індивідуально-самостійна, парна,  групова, фронтальна чи їх оптимальне поєднання) адекватно змісту та  методам роботи.

7. При виборі змісту, методів і форм орієнтація на цільову установку й уявлення  очікуваного результату спільної діяльності (кожний проміжний результат). 

 


               

пʼятниця, 5 листопада 2021 р.

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДЛЯ РОБОТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

   

 Відповідно до Наказів управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації № 168/01-07 від 28.09.2021 року, управління освіти і науки Тернопільської міської ради № 343 від 21.10.2021 року, Плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти ,,Нова українська школа”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 903-р, постанови Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 р. № 237 (зі змінами № 476 від 17.05.2021) ,,Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти ,,Нова українська школа” та з метою організації і проведення підготовки вчителів початкової школи з дотриманням законодавства України в частині запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з 27 по 30 жовтня  2021 року здійснено  навчання вчителів початкових класів  в режимі онлайн на платформі студії онлайн-освіти ЕDERA.

вівторок, 14 вересня 2021 р.

ПІДСУМКИ ПІЛОТУВАННЯ НУШ "ЧОТИРИ РОКИ - ЧОТИРИ КРОКИ РЕФОРМИ"

Підсумки пілотування НУШ Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу представив на інтерактивній конференції, на яку були запрошені представники з усіх закладів загальної середньої освіти.

Відповідно до наказу управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 

26.09.2017 року № 438 «Про проведення пілотного дослідження на локальному рівні щодо впровадження Державного стандарту початкової освіти»  на базі 1-Б класу ТЗОШ № 16 ім. В. Левицького та 1-Г класу ТЗОШ № 28 впродовж чотирьох років  здійснювалось  впровадження навчально-методичного  забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

Головна мета реформи загальної середньої освіти — створити безпечне здорове сучасне комфортне інклюзивне та мотивувальне для всіх учасників освітнього процесу навчальне середовище. Але основний агент змін, людина, на якій тримається реформа, — це вчитель НУШ.

Саме такі  педагоги – Роговська Лілія Ігорівна (ТЗОШ № 16), Коник Надія Ярославівна, Задворна Маряна Ігорівна (ТЗОШ № 28) були залучені до проведення пілотного проєкту.

У своєму виступі Надія Гордіюк (ТКМЦНОІМ)  звернула  увагу на досягнення результатів пілотних класів.  Це такі інноваційні ідеї як: системний підхід до створення умов природовідповідного

розвитку дітей молодшого шкільного віку (розвантаження навчального змісту, створення відповідного психодидактичного середовища, інтегрованого навчання); упровадження змісту навчання на засадах компетентнісного  підходу як інструмента діяльнісної початкової освіти, грунтованої на врівноваженості знаннєвого, емоційного і мотиваційного компонентів діяльності учня, утвердження його як самоцінної, гідної поваги особистості, громадянина української держави; акцентування уваги на суб’єктності навчальної взаємодії в інтерактивний спосіб, урізноманітненні засобів децентрації навчання, на розширенні кола об’єктів освітнього середовища. 

Своїми напрацюваннями, досвідом роботи,  знахідками і проблемами, найкращими практиками впровадження реформи, інноваційними підходами до навчання молодших школярів  поділились учителі пілотних класів Задворна Мар’яна (ТЗОШ № 28) і Роговська Лілія (ТЗОШ № 16).  

Реформа вийшла на новий етап. Формула НУШ стосується не лише початкової, а й усіх рівнів освіти: дитиноцентризм, компетентнісне навчання, умотивований вчитель, педагогіка партнерства, сучасне освітнє середовище, нова структура, ціннісне виховання, автономія шкіл, справедливе фінансування і рівний доступ. У місті з 1 вересня 2021 року три школи (ТЗОШ №14,16,28) розпочали пілотування Державного стандарту базової освіти. Бажаємо їм успіху!


четвер, 26 серпня 2021 р.

ДИВІТЬСЯ ПОСІБНИК ІЗ ВІДПОВІДЯМИ ПРО ШКОЛУ ВІД "БАТЬКИ SOS"


 Громадська організація “БАТЬКИ SOS” за підтримки МФ “Відродження” створила посібник із відповідями на 30 важливих запитань про школу.

Посібник називається “Путівник школою”, його можна безплатно завантажити на  сайті NUS.ORG.UA  за цим посиланням.

Путівник містить шість розділів:

 • - SOS (питання булінгу)
 • - Батьки – учасники освітнього процесу
 • - Безпечне освітнє середовище
 • - Доступ до освіти
 • - Школа та гроші
 • - Хто за що відповідає у школі
 • Також до кожного розділу створені добірки листівок із коротшими відповідями, які зручно поширювати в соцмережах. Вони також доступні на сторінці проєкту.

Під час вибору найважливіших 30 запитань, його автори зверталися до освітнього омбудсмена, Державної служби якості освіти, МОН, аналізували активність у Facebook-групі “БАТЬКИ SOS” та провели опитування серед її учасників.

Серед запитань є такі:

 • Чи можна відмовитися від вивчення певного навчального предмета (інтегрованого курсу), зокрема російської мови / другої іноземної мови / предметів духовно-морального спрямування?
 • Чи можуть батьки обрати / замінити вчителя?
 • Чи можуть батьки встановити відеоспостереження в класі, де вчиться їхня дитина?
 • За що можуть відрахувати дитину зі школи?
 • Чи можуть дитину вигнати з уроку?
 • Чи повинні батьки робити ремонт у закладі освіти, де вчиться дитина?
 • Які обов’язки медичної сестри в школі?

За словами співавторів Путівника, він допоможе школі і батькам виставити “червоні” прапорці, аби кожен розумів, де починаються й закінчуються його права та обов’язки.

середа, 25 серпня 2021 р.

КОНСТРУКТОР УРОКУ ПРО 30 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

 


ГО “Едкемп Україна” розробила конструктор уроку “Україна #30ua: життя у мрії”.

Урок розроблено в межах соціального проєкту до 30-річчя Незалежності України. Це сайт, де інтерактивно розповідають про те чим може похвалитися наша держава в спорті, науці та технологіях, кіно та мистецтві, музиці, туризмі, бізнесі та ІТ.

Сам урок пов’язаний із контентом на цьому сайті. 

Конструктор уроку ви можете переглянути нижче:

https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2021/08/Konstruktor-uroku-Ukrayina30.pdf

середа, 18 серпня 2021 р.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО МЕДІА-ПРОДУКТУ "НАВЧАЄМОСЬ ДИСТАЦІЙНО"

 

У нових умовах, які виникли через пандемію і трансформували освіту, володіння цифровими навичками, уміння користуватися технологіями дистанційного навчання — це вже вимога, необхідність. Саме тому вважаємо за доцільне на серпневій педагогічний зустрічі  рекомендувати закладам освіти підготуватись до роботи в умовах карантинних обмежень і у 2021/2022 навчальному році.

Присутні ознайомились з  медіа-проєктом «Навчаємось дистанційно», зініційованим управлінням освіти і ТКМЦНОІМ, переглянули, глибоко пройнялися та проаналізували  урок  формування компетентностей «Віртуальна мандрівка» (Я досліджую світ, 2 клас) Галущак Ірини Ярославівни, вчителя-методиста ТЗОШ І-ІІІ ст. № 14 ім. Б.Лепкого. Висловили власне бачення вирішення проблем дистанційного уроку.

Педагоги також визначили пріоритетні напрямки та головні орієнтири початкової освіти у новому навчальному році.

Відео-урок переглянути: 


https://drive.google.com/file/d/1-ZA08KR8CxUm5H7PIdOId80xSsBk6kcK/view?usp=sharing 


УРОК ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

 І. ОРІЄНТАЦІЯ, МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок зорієнтовано на _______________________________________________

(Створення сприятливої атмосфери, різні прийоми)

Мотивація ________________________________________________________

__________________________________________________________________

(Прийоми: постановка проблемних питань, зв'язок з життям, з майбутнім залученням досвіду дітей тощо)

ІІ. ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ

1.Повідомленя теми, мети, завдань уроку

Тема: ______________________________

Мета: ______________________________

Завдання уроку: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Визначення очікуваних результатів

Результат уроку: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Мотивація навчальної діяльності (необхідність знання матеріалу)

Мотивація __________________________________________________________________

 

ІІІ. ЦІЛЕРЕАЛІЗАЦІЯ

1.                 Актуалізація й корекція опорних знань

Актуалізація:_______________________________________________ ___________________________________________________________

Корекція:__________________________________________________ ___________________________________________________________

2.                 Сприйняття й первинне усвідомлення навчального матеріалу, осмислення зв’язків і співвідношень в об’єктах вивчення

Пояснення нового матеріалу: ______________________________________________________________________________________________________________________

Первинне усвідомлення та осмислення вивченого (практичне застосування): ___________________________________________________________

___________________________________________________________(Зміст навчальної діяльності: теоретичний (теоретичні знання), емпіричний (аналіз навчального матеріалу), практичний )знання способів діяльності, знання в дії, вміння тощо)

3.                 Узагальнення й систематизація знань, застосування їх у різних ситуаціях, наближених до життєвих

Узагальнення та закріплення вивченого матеріалу: ______________________________________________________________________________________________________________________

4.                 Повідомлення домашнього завдання

Домашнє завдання: _________________________________________

Інструктаж щодо виконання: ________________________________

Мотивування необхідності виконання: ___________________________________________________________

IV. РЕФЛЕКСИВНО-ОЦІНЮЮЧИЙ ЕТАП

1.                 Підбиття підсумків уроку

__________________________________________________________________________________________________________

(Прийоми: бесіда, відповіді на запитання щодо змістовного аспекту уроку (наскільки корисним є вивчений матеріал? Де і коли можна застосувати? Тощо)

2.                 Рефлексія

(Власне рефлексія усна й письмова, інтелектуальна й емоційна)

__________________________________________________________________________________________________________

3.                 Цінування, оцінювання

(Оцінювання не лише кінцевого результату, а й роботи в процесі уроку)


ПРЕЗЕНТАЦІЇ :

https://docs.google.com/presentation/d/11_1gbYkU8aZv0kGKM4Vz7z36MhSS3UQb/edit?usp=sharing&ouid=107155596294026823179&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/presentation/d/19CVJ0bwfNl-CEXgYBrbp8HJNbEavb0Bp/edit?usp=sharing&ouid=107155596294026823179&rtpof=true&sd=true