понеділок, 24 січня 2022 р.

ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЧЕРЕЗ ОВОЛОДІННЯ СУЧАСНИМИ МЕТОДИКАМИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ

Сучасний світ вимагає від педагогів здатності якісно та оперативно реагувати на виклики, яких щодня стає все більше. Сьогодні в таких умовах шкільна освіта має стати тим містком, який допомагає дітям – рушійній силі розвитку нашої держави – бути конкурентними та самодостатніми. Але ситуація складається так, що стандартного набору знань, які отримує випускник школи, для цього замало.

24 січня 2022 року учителі початкових класів в режимі онлайн (Платформа MEET) розглядали проблему перетворення традиційного навчання, спрямованого на накопичення знань, умінь та навиків у процес розвитку особистості дитини.

В ході семінару педагоги з’ясували,  як перейти від формату відтворювання отриманої інформації до формату опанування компетентностей – динамічної комбінації знань, умінь і цінностей, що стануть у нагоді для прийняття рішень у повсякденному житті; як навчити школярів самостійно аналізувати інформацію, критично мислити, швидко адаптуватися до змін, співпрацювати в команді, успішно вирішувати життєві проблеми.

Вирішення зазначеної проблеми, на думку учасників, можливе за поєднання компетентнісного підходу, інтеграційних процесів у змісті початкової освіти, які є не лише запорукою формування цілісних знань про природу, суспільство і культуру за мінімальних затрат зусиль і часу, але й способом розвантаження
дитини; застосуванні активних методик навчання, які є найбажанішими формами діяльності для дитини, а тому підвищують її мотивацію і стимулюють пізнавальну діяльність. Для реалізації пізнавальної та творчої активності школярів у навчальному процесі сучасний учитель використовує технології, орієнтовані на індивідуалізацію та варіативність освітнього процесу.

Своїм досвідом роботи з питань використання активного методу навчання – КЕЙС-методу  в освітньому процесі поділилися учителі початкових класів ТСШ № 3 Криса Т.М., Козіброда М.Я., Чех А.О.

ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТУТ: