четвер, 25 вересня 2014 р.

ВЧИМОСЯ ЗА НОВИМ ДЕРЖАВНИМ СТАНДАРТОМ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ

                                                        УКРАЇНСЬКА МОВА
     Текстоцентричний підхід як необхідна умова формування комунікативної компетентності учнів
     У сучасному суспільстві особливо відчувається потреба у всебічно грамотних людях, що вільно володіють навичками усного і писемного мовлення.
      Мета курсу української мови «полягає у формуванні ключової комунікативної компетентності молодшого школяра, яка виявляється у здатності успішно користуватися мовою ( всіма видами мовленнєвої