середа, 30 вересня 2020 р.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ STEM-ПІДХОДІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ЩКОЛЯРІВ.

 

Одним із актуальних напрямів інноваційного розвитку освіти є STEM – орієнтований підхід до навчання. Абревіатура STEM розшифровується як Science (Наука), Technology (Технології), Engineering (Інженерія) та Mathematics (Математика). Важливо, що інтегрований  підхід дозволяє зацікавити наукою навіть тих учнів, які раніше вважали, що не мають до неї жодного хисту.

05 серпня 2020 року Кабінет Міністрів України ухвалив Концепцію розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти), реалізація якої передбачена до 2027 року.

STEM-освіта може реалізовуватися через усі види освіти – формальну, неформальну, інформальну (на онлайн-платформах, у STEM-центрах, лабораторіях, за допомогою екскурсій, фестивалів, практикумів тощо).

Першою       сходинкою    в опануванні STEM-освіти є початкова школа. Завдання початкової освіти – спонукати дитину до бажання отримувати знання, до самостійних досліджень, до створення своїх найпростіших проєктів. Питанням реалізації STEM-підходів у початковій школі було присвячено онлайн-заняття Майстерні освітніх інновацій «Підвищення ефективності освітнього процесу шляхом упровадження нових форм та методів навчання». Про те, яким чином можна пов’язувати науку, інженерію та технологію з повсякденним життям молодших школярів  продемонструвала вчитель ТЗОШ №16 ім. В.Левицького Кипибіда А.В., а також поділилась матеріалами викладач ТНПУ ім. В.Гнатюка, кандидат педагогічних наук, доцент Барна О.В.


ПРЕЗЕНТАЦІЇ  переглянути тут


https://drive.google.com/file/d/1Y05DGB5mgeOXvdMyh6EcDgx1BQfkxmqS/view?usp=sharing

З досвіду роботи вчителя ТЗОШ № 16 ім.В.Левицького             Кипибіди А.В.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ https://drive.google.com/file/d/1OPP6V9EEn7vxPSiIGzpote3n741ibVro/view?usp=sharing

ВІДЕО https://drive.google.com/drive/folders/1zpEouXVV-PKHFuS39CYBTvI8TW1vRPVE?usp=sharing

Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2019/2020 навчальному році

Лист ІМЗО № 22.1/10-2876 від 22.08.19 року https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65463/


 

понеділок, 28 вересня 2020 р.

ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ УЧНІВ ТРЕТІХ І ЧЕТВЕРТИХ КЛАСІВ

 


 1. Неухильно  дотримуватись вимог статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо права учнів на справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів його навчання.

2. Для учнів 3 і 4 класів  здійснювати формувальне та підсумкове (тематичне, семестрове та річне) оцінювання результатів навчання учнів.

3. Дотримуватись алгоритму діяльності вчителя під час організації формувального оцінювання та інструментарію формувального оцінювання, запропонованого у Методичних рекомендаціях щодо орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу (Наказ МОНУ від 20.08.2018 № 924) https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5b9/8fb/3fb/5b98fb3fb36c7860791659.pdf                                                                                                                                                 та другого класу (Наказ МОНУ від 27.08.2019 № 1154)  file:///C:/Users/admin/Downloads/5d91ebec1fc39367578608.pdf

4. Результати формувального оцінювання відображати в оцінних судженнях учителя/учнів/батьків, що характеризують процес навчання та досягнення учнів,  двічі на рік у свідоцтві досягнень (грудні та травні).

5. У свідоцтві досягнень фіксувати розгорнуту інформацію про сформованість наскрізних умінь та рівні результатів їх навчання.

6. Дотримуватись алгоритму діяльності вчителя  під час організації підсумкового оцінювання, запропонованого у Методичних рекомендаціях щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи  (Наказ МОНУ від 16.09.2020 № 1146)  http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76726/

7. Підсумкове тематичне оцінювання здійснювати за результатами діагностичних робіт, розроблених на основі компетентнісного підходу.

8. Завдання для діагностичних робіт розробляти з урахуванням обов’язкових результатів навчання та відповідних умінь, рівні сформованості яких визначено у додатку  1 до Методичних рекомендацій.

9. Оцінювання діагностичних робіт здійснювати у відповідності до критеріїв оцінювання результатів навчання, визначених у додатку 1 Методичних рекомендацій. У Класному журналі не фіксувати оцінні судження (або інші позначки), що характеризують досягнення учня за результатами діагностичної роботи.

10. У Класний журнал та свідоцтво досягнень виставляти рівень за кожен результат навчання з навчальних предметів наприкінці кожного семестру та навчального року (додаток 2 Методичних рекомендацій).

На допомогу вчителю

ДІАГНОСТИЧНА РОБОТА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ЗА ТЕМОЮ "МОВА І МОВЛЕННЯ"

Методична підтримка підручника Українська мова та читання 

авт. І.Большакова та М. Пристінська

(розробка І .Большакова, О.Шибкова, Е.Неміш, І.Баландіна)

 https://drive.google.com/file/d/1Z5NwX6YKgN3J1eTmmZbQsr3ac32GVQCZ/view?usp=sharing

 


четвер, 17 вересня 2020 р.

СТВОРЕННЯ ТЕСТІВ ЗАСОБАМИ GOOGLE ФОРМИШановні колеги! Такі тестові завдання (множинний вибір, установлення відповідності, впорядкування  тощо) дуже зручно створювати, а потім надсилати учням посилання на цей тест. Всі результати формуються автоматично, а також учні автоматично отримують зворотній зв'язок.

середа, 16 вересня 2020 р.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У 2020/2021 Н.Р.


 

Зібратися разом – це початок.

Триматися разом – це прогрес.

Працювати разом – це успіх.

Генрі Форд

 

16 вересня 2020 року в рамках Інтерактивної школи сучасного вчителя початкових класів відбулась онлайн-зустріч керівників шкільних методичних  структур з теми «Пріоритетні напрямки роботи початкової школи у 2020/2021 н.р. в контексті сучасних суспільних викликів». Мета заходу – підвищення професійної компетентності педагогів у контексті реалізації завдань Нової української школи.

Педагоги взяли участь в  обговоренні актуальних питань щодо забезпечення якості освіти у початковій школі: реалізація компетентнісного підходу, створення безпечного освітнього середовища, педагогіка партнерства, система оцінювання здобувачів освіти, використання інновацій у сучасному освітньому процесі, організація дистанційного навчання тощо.

Формат зустрічі дозволив проаналізувати та донести до слухачів питання щодо створення нових форм шкільних методичних структур. Слід зазначити, що  одним із найважливіших чинників підвищення якості освіти є створення умов, які активізують професійно-пізнавальний розвиток педагогів, сприяють розвитку їхніх творчих сил. Саме в цьому напрямі й має працювати методична служба. ЇЇ збалансована діяльність допоможе освітянам успішно впроваджувати в життя принципи Нової української школи.

Дякую усім колегам за небайдужість, взаємодопомогу, командний дух, взаємодію, цікаві думки та бажання рухатися вперед!


  Презентацію переглянути тут:https://drive.google.com/file/d/1sMCpvttjBGSeVohjAAt1Y-_glvlXhLKn/view?usp=sharing

пʼятниця, 11 вересня 2020 р.

НОРМАТИВНИЙ ПУТІВНИК НА 2020/2021 н.р.

 Шановні колеги! Щоб не заблукати у нормативній базі, яка постійно змінюється та оновлюється, скористайтеся нормативним путівником на 2020/2021 н.р.

           https://edirshkoly.mcfr.ua/826845

вівторок, 1 вересня 2020 р.

ОРГАНІЗАЦІЯ КОРИГУЮЧОГО НАВЧАННЯ

 

У МОН України радять на початку 2020/2021 н.р. провести діагностичні роботи (опитування) учнів 2-11 класів, щоб перевірити засвоєння матеріалу за минулий рік.

Про це йдеться в  методичних рекомендаціях щодо навчання.

Рекомендується приділити більше уваги повторенню вивченого матеріалу, зокрема, і під час дистанційного навчання. Слід зазначити, що оцінки за такі діагностичні роботи не бажано виставляти до класного журналу, адже вони є орієнтиром для визначення рівня залишкових знань і вміньВідповідно до результатів, спланувати роботу (колективну або індивідуальну) щодо актуалізації окремих тем, систематизації знань та умінь, практичного закріплення тощо. Тривалість періоду такого навчання кожен вчитель визначає самостійно: попередньо планує з урахуванням досвіду організації дистанційного навчання в минулому році, вносить певні корективи до плану після проведення діагностичних робіт.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН

ОРГАНІЗАЦІЇ КОРИГУЮЧОГО НАВЧАННЯ

1. Проведення дослідження з метою з’ясування рівня знань учнів щодо засвоєння матеріалу під час дистанційного навчання. Вхідний аудит (тестування, усні співбесіди, опитування, діагностувальні роботи). Оцінки за такі роботи не виставляти до класного журналу, оскільки це є орієнтир для вчителя.

2. Розроблення правил для всіх учасників освітнього процесу з питань коригуючого навчання. Результати варто обговорити з учнями і батьками під час індивідуальних зустрічей.

3. Складання індивідуального графіка, відповідно до якого учні за потреби консультуватимуться з учителем.

4. Добірка матеріалів для корекційних занять (колективних чи індивідуальних) щодо актуалізації окремих тем систематизації знань та умінь, закріплення практичних навичок.

5.Використання диференційованого навчання, взаємонавчання.

6. Організація корекційних занять протягом 1-2(3) тижнів.

7.Визначення показників колекційного впливу у процесі коригую чого навчання. Вихідний аудит (тестування, діагностувальні роботи, співбесіди, опитування).