середа, 26 листопада 2014 р.

УВАГА! КОНКУРС!

Реформування сучасної школи неможливе без якісного оновлення системи роботи з педагогічними кадрами. Сучасні умови вимагають такого вчителя, який може постійно вдосконалювати свою педагогічну майстерність, професійно зростати, вчитися, поповнювати свої знання. Якщо цього немає, вчитель неминуче відставатиме від життя, навіть від своїх учнів, які різними шляхами отримують все нову інформацію про навколишній світ. Щоб цього не сталося, щоб учитель не почувався безпорадним і безпомічним у морі інноваційних технологій, на допомогу повинна прийти належним чином методична робота в школі. Велика роль у навчанні дорослих належить шкільному методичному об'єднанню вчителів початкових класів.
У зв’язку з цим оголошуємо конкурс на кращу розробку засідання методичного об’єднання вчителів початкових класів. Необхідно ретельно продумати такі заходи, щоб учасники брали активну участь у формуванні та застосуванні тих знань, які здобувають у ході навчання. Варто використати інноваційний підхід у проведенні засідань. Кращі матеріали увійдуть до посібника «Інноваційні форми проведення засідань шкільних методичних об'єднань вчителів початкових класів».

вівторок, 25 листопада 2014 р.

ВПРОВАДЖУЄМО ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Біологічно адекватна технологія навчання (БАТ)
Нові начальні програми для учнів 1-4 класів побудовані на засадах особистісно зорієнтованої парадигми освіти, системного і компетентнісного підходів, що зумовлює відповідний відбір змісту і чітке визначення результативного складника його засвоєння.
Освітні результати в значній мірі досягаються завдяки роботі педагога, який використовує широкий спектр сучасних технологій, методів, форм навчання, прийомів та інших педагогічних ресурсів організації навчально-виховної роботи з учнями. Учителі початкової школи піклуються, щоб діти вчились легко, з інтересом, при цьому використовуючи здоров’язберігальні технології.

неділя, 23 листопада 2014 р.

ОСВІТА ДЛЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ В ДІЇ

У 2010 р. Інститут педагогіки НАПН спільно з громадською організацією «Вчителі за демократію та партнерство» (ВДП, Україна) та «Глобальний план дій» (ГПД, Швеція) за підтримки фонду шведського уряду SIDA в рамках оголошеного ООН десятиліття освіти для сталого розвитку розпочали роботу над освітнім проектом «Освіта для сталого розвитку в дії. Відповідно до плану проекту у ньому брали участь 7 областей України, в тому числі, і Тернопільська.