четвер, 31 жовтня 2019 р.

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ГПД ЗАСОБАМИ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ


Особливого    значення в реформуванні освіти набуває гуманізація освітнього процесу. Гуманна педагогіка – це та, яка може наблизити дитину до пізнання самих себе. Обов’язок педагога дати дитині радість пізнання. Учитель – творець, який дозволяє дитині відкрити самого себе.
 Дитинство – це ніби «кошик допомоги», з якого ми черпаємо знання і вміння протягом усього життя. Як   наповнити цей кошик, не пошкодивши жодної грані тендітної дитячої душі? Як привити паростки любові, мудрості, людяності?

В атмосфері світла, добра, щирості 30 жовтня 2019 р. на базі ТНВК ШПЛ № 2 відбувся методичний захід вихователів ГПД , мета якого – напрацювання моделі дієвого сучасного виховання молодших школярів на засадах гуманної педагогіки.
Обовязкова умова cемінару-супутника – інтерактивна участь у ньому усіх присутніх. 

Після «листопада побажань» один одному усі присутні долучилися до складання пазлів – складання уривка із відомого твору американського письменника Дж.Д. Селінджера «Ловець у житі», присвяченого вихованню особистості.

четвер, 24 жовтня 2019 р.

РЕАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО І МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ


Тенденції розвитку дошкільної та початкової освіти в умовах реформування загальної середньої освіти на засадах Концепції Нової української школи мають багато спільного.
У Базовому компоненті дошкільної освіти (у редакції 2012р.) та Державному стандарті початкової освіти (2018 р.) визначається пріоритетність особистісно-орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного, середовищного підходів до розв’язання основних завдань дошкільної та початкової освіти. Обидва документи покликані забезпечити становлення особистості дитини, її фізичний, комунікативний, пізнавальний, соціально-моральний, художньо-естетичний, креативний розвиток, набуття нею практичного досвіду.
23 жовтня 2019 року на базі ТНВК ШЕЛ №9 ім. Іванни Блажкевич для вчителів початкових класів і вихователів дошкільних закладів відбувся практикум «Реалізація діяльнісного підходу у навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку».

У програмі методичного заходу переважали    активні форми роботи, спрямовані на опанування педагогами найважливіших аспектів діяльнісного підходу у навчанні. В інтерактивному форматі педагоги продемонстрували  застосування діяльнісного методу, інтенсивність групової взаємодії під час моделювання тематичного дня  «ЛИСТОПАД».
Щира вдячність заступнику директора Абрам’юк А.Я., групі вчителів початкових класів ТНВК ШЕЛ №9 за допомогу в організації та проведенні заходу, створення емоційної композиції осіннього падолисту.

четвер, 17 жовтня 2019 р.

КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЯ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ


На всіх етапах розвитку освіти основним завданням було і залишається підвищення рівня професійної майстерності педагогів. Суспільству нині потрібен вчитель, який міг би оновлювати, удосконалювати зміст своєї діяльності. Саме з цією метою 23 жовтня 2019 року у ТСШ № 3 відбулося засідання Авторської майстерні вчителів початкових класів  "Підвищення ефективності освітнього процесу шляхом упровадження нових форм та методів навчання" (кер. Копка Т.В.), під час якої учасники у форматі Workshop ознайомились з особливостями проведення кейс-технології як однієї з методик компетентнісного навчання.

вівторок, 15 жовтня 2019 р.

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ, ЯКІ НАВЧАТИМУТЬ УЧНІВ ПЕРШИХ КЛАСІВ У 2021-2022 н.р.


Концепція Нової української школи передбачає нові підходи до навчання, які ґрунтуються на засадах педагогіки партнерства, співпраці між учнями та вчителями, відхід від авторитарної моделі комунікації, що вимагає переосмислення ролі як педагога, так і учня.                                     
Для розв’язання таких задач з 07 жовтня 2019 року розпочалось навчання з підготовки вчителів початкових класів для роботи в умовах Нової української школи у 2021-2022 н.р.  Це один із обов’язкових етапів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання.                                                                                                          
У тернопільських  ТЗОШ №14, ТНВК ШЛ № 6 ім. Н.Яремчука, ТСПОЕ одночасно почали працювати близько 140 вчителів  початкових класів, які були об’єднані у 3 групи

Тренери Нової української школи Гордіюк Надія, Добровольська Оксана, Кордуба Наталія ознайомили учасників із програмою  та провели модулі навчання: «Сучасний вчитель як провідник змін», «Зміст початкової освіти у вимірі сьогодення», «Організація ефективного і безпечного освітнього середовища», «Інтеграція: тематичний і діяльнісний підходи».
Під час виконання інтерактивних вправ учасники усвідомлювали нові професійні ролі вчителя, наводили конкретні приклади, історії з життя, розкривали коло основних понять і термінів, виконували вправи, завдання, інформаційні повідомлення, ігри, дискусії на набуття необхідного практичного досвіду, для роботи у нових умовах. Відбувся пошук шляхів вирішення освітніх проблем.                                              
Остання очна сесія для цих вчителів відбудеться на листопадових канікулах.