вівторок, 20 грудня 2022 р.

ПРОЄКТУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА

 

20 грудня 2022 року відбувся онлайн-консалтинг для вчителів початкових класів, що атестуються у цьому навчальному році. Атестація педпрацівників передбачає для ефективної організації професійного зростання вчителя індивідуалізувати модель професійного розвитку. Саме на основі професійного інтересу та запиту кожним учителем має формуватись  індивідуальна освітня траєкторія, розроблятися індивідуальний план професійного розвитку.

Під час роботи педагоги ознайомились з принципами, алгоритмом та формами  побудови індивідуального маршруту. А також опрацювали Професійний стандарт "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти" (Наказ Мінекономіки України № 2736 від 23.12.2020), що дозволяє визначати чіткі орієнтири власного професійного розвитку, запобігає ризикам необ'єктивного оцінювання професійних компетентностей.

Наприкінці зустрічі учасники заповнили анкету "Здатність педагога до саморозвитку".

НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЮ

Принципи побудови індивідуального маршруту

 - Індивідуалізація 

 - Розвиток

 - Діяльність

Алгоритм побудови індивідуальної освітньої траєкторії

Крок 1.      Формулюємо тему як напрям педагогічної роботи.

Крок 2. Визначаємо професійні завдання, які необхідно розв'язати.

Крок 3. Обмірковуємо, які знання й уміння небхідні для розв'язання поставлених завдань.

Крок 4. Намічаємо дії, які будуть реалізовані для розв'язання професійних завдань.

Крок 5. Окреслюємо очікувані результати. 

Презентацію переглянути тут:

https://docs.google.com/presentation/d/15HrmiIeaCF2XfrQORZb1xPpeGG13byOZ/edit?usp=sharing&ouid=107155596294026823179&rtpof=true&sd=true


понеділок, 19 грудня 2022 р.

ПЕРШИЙ МУЛЬТФІЛЬМ В УКРАЇНІ ПРО ОНЛАЙН-БЕЗПЕКУ ДІТЕЙ 5-10 РОКІВ

 

Освітній проєкт #stop_sexтинг спільно з українською студією анімації Wow-How Studio та дитячою письменницею Ірою Бова презентували перший мультфільм в Україні про безпеку дітей онлайн.

Мультфільм «Хаппі та її суперсила» – ідеальний початок для обговорення безпечного використання інтернету з дітьми 5-10 років.

Казка розповідає про черепашку, на ім'я Хаппі, що вчиться у молодшій школі і, як більшість дітей, полюбляє користуватися гаджетами. Одного дня в соціальній мережі Хаппі отримує запит на дружбу. Черепашка його приймає і спілкується з незнайомцем – Тритоном. Чим закінчиться ця історія, дивіться разом із дітьми.

За словами CEO Wow-How Studio Сергія Цимбала, справа захисту дітей в інтернеті дуже важлива.

«Сподіваємось, що завдяки анімації, яка відкриває додаткові формати та можливості донесення історії про черепашку Хаппі, якомога більше дітей та їх батьків дізнається, як поводити себе в цифровому просторі та убезпечитись від небажаних знайомств», – зазначив Сергій Цимбал.

https://www.youtube.com/watch?v=EcTgzoagQg4четвер, 15 грудня 2022 р.

ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ТЕМАТИЧНИХ ДНІВ ТА ТИЖНІВ

 

Проблема інтеграції навчання і виховання в початковій школі важлива і сучасна як для теорії, так і для практики. Її актуальність продиктована новими соціальними запитами, які пред'являються до школи, і обумовлена змінами в сфері науки і виробництва. Міжпредметні зв'язки в процесі навчання виступають в якості істотного учасника активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

15 грудня 2022 р. в режимі онлайн відбувся Майстер-клас з питань планування та проведення тематичних днів та тижнів. Тематичний підхід  до організації освітнього процесу  сприяє формуванню цілісної картини світу у дітей, розуміння зв'язків між явищами в природі, суспільстві і світі в цілому, сприяють більш міцному засвоєнню знань, спонукають до пошукової та дослідницької діяльності, формуванню духовно багатої особистості, вихованню найкращих людських цінностей.

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

щодо підготовки та проведення тематичних днів

1.  Провести аналіз річного календарного плану та плану виховної роботи.

2. Передбачити узгодженість дій з класним керівником чи учителями з різних навчальних предметів.

2.  Зіставити матеріал різних навчальних предметів для виділення тем за змістом або за метою використання для тематичних днів.

3.  Звертати увагу на цікавість та близькість вибраних тем для дітей.

4.  Визначати  завдання  кожного заняття.

5. Включати в кожну тему         наступні дидактичні цілі:

 нові знання з теми;

 поповнення лексичного словника учнів;

 розвиток усного й писемного мовлення;

 розвиток спостережливості, уяви;

 встановлення причинно-наслідкових зв’язків;

 оволодіння уміннями вичленовувати ознаки, знаходити родові, видові спільні й відмінні, істотні та неістотні ознаки;

 формування образного цілісного сприйняття світу;

 розвиток творчих здібностей тощо.

6. Організовувати тематичні дні на основі запиту учнів через дослідження.

7. Дні інтеграції завершувати навчально-розважальною програмою,        зокрема тематичною виставою, конкурсами, виставкою творчих робіт тощо.


НА ДОПОМОГУ ВИХОВАТЕЛЮ ГПД

ТЕМАТИЧНІ ТИЖНІ 


https://docs.google.com/presentation/d/1uSAx4s03x1CmcN401dR9-cCJWgi1Gw14/edit?usp=sharing&ouid=107155596294026823179&rtpof=true&sd=true

Презентацію переглянути ТУТ:

https://docs.google.com/presentation/d/1HFyd2TK-uPs_OJJ1Rl7DPnD7UENKSkzo/edit?usp=sharing&ouid=107155596294026823179&rtpof=true&sd=true
четвер, 8 грудня 2022 р.

НОВІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ПОСТУПУ УЧНІВ

 

08.12.2022 року в режимі онлайн відбулась групова супервізія з питань оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти початкових класів для  ТНВКШЕЛ № 9, ТНВК ШК, ,ТСМШЛ № 21, ТПШ № 5 та охочих учителів з інших навчальних закладів.

Практичні підходи та особливості здійснення формувального та підсумкового оцінювання, заповнення Класного журналу, проведення та фіксація результатів діагностувальних робіт - основні проблеми, які обговорювались під час зустрічі.

Під час активного спілкування педагоги дійшли спільного висновку: для зміни культури навчання необхідно змінити способи оцінювання та сприйняти нову філософію оцінювання всім учасникам освітнього процесу.


Презентацію переглянути ТУТ:

https://docs.google.com/presentation/d/19rdK6xtGeqT1hLehWSHlEaunVonFfQzo/edit?usp=sharing&ouid=107155596294026823179&rtpof=true&sd=true

РЕКОМЕНДАЦІЇ

·            У 1-4 класах закладів загальної середньої освіти здійснювати формувальне та підсумкове (річне) оцінювання.

·       Результат оцінювання навчальних досягнень учнів 1-2 класів виражати вербальною оцінкою ( оцінювальним судженням).

·       У 3-4 класах за рішенням педагогічної ради використовувати як вербальну, так і рівневу оцінку.

·       Для оцінювання навчальних досягнень учнів застосовувати Орієнтовну рамку оцінювання результатів здобувачів початкової освіти (Наказ МОН України від 13.07.2021 № 813).

·       Оцінювання навчальних результатів здійснювати за Критеріями оцінювання відповідно до кожного виду роботи та виду діяльності учнів з орієнтуванням на вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей учнів початкової школи, визначених Державним стандартом початкової освіти, й очікуваних результатів, зазначених в освітній програмі закладу загальної середньої освіти.

·       Здійснювати постійний зворотний звязок між учасниками освітнього процесу.

·       Фіксувати письмові оцінювальні судження у робочих зошитах учнів, зошитах для діагностувальних робіт, навчальних посібниках з друкованою основою.

·       Фіксацію результатів оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювати відповідно до Методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021 № 813, та роз’яснень до них, викладених у цьому документі в окремому розділі;  Інструктивно-методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу у 2022-2023 н.р. (Лист МОН України від від 19.08.2022 р. №1/9530-22)