четвер, 22 квітня 2021 р.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЯКІСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ПРОЄКТУ "KM MEDIA ED PROFI"

З метою підвищення рівня вмінь та навичок з використання навчальних мультимедійних матеріалів видавництва "КРАЇНА МРІЙ"  в освітньому процесі
Нової української школи впродовж 20-21 квітня відбулися онлайн-тренінги для Фокус-груп вчителів перших, других і третіх  класів.

Мультимедійний дидактичний контент "КМ Media Ed Profi" рекомендований для використання у початковій школі  згідно з переліком, затвердженим МОН (лист МОН України від 06.05.2020 р. № 1/11-370).

В ході роботи  педагоги вчилися користуватися мультимедійною навчально-освітньою системою, застосовувати інноваційні електронні ресурси в освітньому процесі НУШ.

Учителі Новічкова Л.Л., Шпільман С.В., Горбачук І.В., Коцюбинська С.В. (ТЗОШ № 23), Сойма Ю.Д. (ТЗОШ № 8), Белей О.С. (ТПШ "Ерудит") презентували досвід своєї роботи, продемонструвавши
практичне втілення в освітній процес інтеграцію предметів, різноманітність видів та форм роботи, спрямованих на впровадження компетентнісного підходу.

Всі учасники заходу були налаштовані на плідну співпрацю, брали участь в обговоренні  та аналізі представленого матеріалу.ПЕРЕГЛЯНУТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ:

https://drive.google.com/file/d/1L0Ev1RA8k6-tza7e1FaDwBMNwUnc2sSE/view?usp=sharing

четвер, 15 квітня 2021 р.

ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ УЧНІВ ТРЕТІХ І ЧЕТВЕРТИХ КЛАСІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

                              МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-174 від 30 березня 2021 року

Департаменти (управління) освіти і
науки обласних, Київської міської
державних адміністрацій

Обласні інститути післядипломної
педагогічної освіти

Роз’яснення щодо оцінювання результатів
навчання учнів, що є учасниками всеукраїнського
експерименту за темою «Розроблення і
впровадження навчально-методичного
забезпечення початкової освіти в умовах
реалізації Державного стандарту початкової освіти»

Шановні колеги!

З урахуванням запитань, адресованих Міністерству щодо оцінювання результатів навчання учнів 3 класів Нової української школи та учнів 4 класів закладів загальної середньої освіти, що є учасниками всеукраїнського експерименту за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації Державного стандарту початкової освіти» (далі - учасники експерименту), Міністерство освіти і науки України роз'яснює.

Відповідно до пункту 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 04 лютого 2021 року № 143 «Про доопрацювання методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи» (далі - наказ № 143) закладам загальної середньої освіти рекомендовано до затвердження методичних рекомендацій у новій редакції здійснювати формувальне і підсумкове оцінювання учнів третіх класів вербально, не відображаючи результати підсумкового оцінювання у журналах.

З метою уточнення рекомендацій, що містяться у наказі № 143, а також забезпечення системності і послідовності здійснення оцінювання в освітньому процесі пропонуємо до завершення 2020/2021 навчального року у 3 класах закладів загальної середньої освіти:

  • з питань здійснення формувального оцінювання дотримуватись методичних рекомендацій, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 20 серпня 2018 року № 924 та від 27 серпня 2019 року № 1154;
  • здійснювати підсумкове оцінювання результатів навчання здобувачів освіти у формі діагностувальних робіт, передбачених календарно-тематичним плануванням, з урахуванням специфіки закладу загальної середньої освіти, права вчителя на академічну свободу та внесення за потреби змін в установленому порядку до календарно-тематичного плану;
  • дозволити фіксувати результати перевірки та оцінювання діагностувальних робіт лише у зошитах/на уроках з роботами учнів у формі коротких оцінних суджень з порадами щодо покращання результатів з урахуванням очікуваних результатів навчання, визначених в освітніх програмах закладів освіти;
  • вважати необов'язковим заповнення індивідуальних бланків оцінювання результатів навчання учня, запис індексів характеристик результатів навчання, що оцінюються, та передбачити зручний для учителя формат узагальнення результатів підсумкового оцінювання;
  • фіксувати інформацію про результати навчання з навчальних предметів у Свідоцтвах досягнень на підставі результатів діагностувальних робіт з урахуванням їх динаміки на користь учневі, а розділ «Характеристика наскрізних умінь» заповнювати на основі спостережень за навчальною діяльністю учнів упродовж семестру.

Відповідно до пункту 3 наказ № 143 закладам загальної середньої освіти рекомендовано до затвердження методичних рекомендацій у новій редакції здійснювати формувальне і підсумкове оцінювання учнів 4 класів закладів - учасників експерименту у відповідності до методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 16.09.2020 № 1146.

Привертаємо увагу вчителів як 3 класів закладів загальної середньої освіти, так і 4 класів закладів - учасників експерименту до того, що:

  • зразок Свідоцтва досягнень учня/учениці, запропонований додатком 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 16.09.2020 року № 1146є орієнтовним, тому показники характеристик наскрізних умінь/результатів навчання можуть бути обрані серед наявних або уточнені відповідно до рішення педагогічної ради закладу освіти;
  • результати підсумкового оцінювання учнів зазначених класів у класному журналі не фіксуються, до нього вноситься лише інформація про переведення учня/учениці до наступного класу згідно з відповідним рішенням педагогічної ради.

Принагідно нагадуємо, що відповідно до наказу МОН від 03.03.2021 № 273, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.2021 за № 338/35960, учнів, які завершують здобуття початкової освіти (4-ті класи закладів загальної середньої освіти), звільнено від проходження державної підсумкової атестації у 2020/2021 навчальному році. З урахуванням зазначеного у класному журналі (на сторінці розділу «Зведений облік навчальних досягнень учнів») та у свідоцтві досягнень (за наявності відповідної таблиці) у відповідних графах робиться запис «зв» (звільнений(а).

З повагою
Заступник Міністра                            Віра Рогова

РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 Сьогодні критичне мислення – один з модних трендів і не лише в освіті. Тому часто можна почути запитання на зразок: чи є критичне мислення новим видом мислення? Які його особливості? Чи можна його розвивати? Як саме?

14 квітня 2021 року відбулось онлайн-заняття Фокус-групи вчителів 4-их класів «Розвиток критичного мислення на уроках української мови». Програма заходу включала науково-концептуальний (теоретичний) блок : інформаційне повідомлення «Що треба знати для навчання критичного мислення».
Практичний блок був спрямований на опанування методів, прийомів критичного мислення в початковій школі та здійснений в командній співпраці з вчителем-методистом 4 пілотного класу ТЗОШ № 16 Роговською Лілією Ігорівною.

Проведений практикум, на думку всіх його учасників, сприятиме підвищенню інтелектуального рівня педагогів. А міні-майстер-класи  Роговської Л.І. стимулювали до впровадження «уроків мислення», застосування моделі навчання, орієнтованої на розвиток критичного мислення.


РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для розвитку критичного мислення молодших школярів  учителю необхідно:


n виділити час і забезпечити можливості для застосування критичного мислення;

n дозволити учням вільно розмірковувати;

n приймати різноманітні ідеї та думки;

n сприяти активному залученню учнів до процесу навчання;

n забезпечити для учнів безризикове середовище, вільне від насмішок;

n висловити віру у здатність кожного учня породжувати критичні судження; цінувати критичні міркування учнів.

середа, 7 квітня 2021 р.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ - НОВА ЯКІСТЬ ОСВІТИ або НАБУТТЯ ПЕДАГОГОМ НОВОГО РІВНЯ ЗДАТНОСТІ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 Професійний розвиток педагогів, який зумовлюється закономірностями освіти дорослих, відбувається під впливом освітніх реформ, інноваційного середовища, переходу до цифрового суспільства. Це створює ситуацію невизначеності для педагогів, актуалізує набуття ними нових компетентностей.

Професіоналізм – сукупність компетентностей, які формуються на основі культурних, гуманістичних та демократичних цінностей й дозволяють фахівцю здійснювати професійну діяльність у сучасних соціально-економічних умовах. Відбувається трансформація професіоналізму, яку розуміємо як якісну зміну професіоналізму, зумовлену набуттям фахівцем нового рівня здатності і готовності до професійної діяльності в умовах цифрового світу та суспільства знань, що відбувається в процесі трансформаційного навчання в системі формальної, неформальної, інформальної освіти дорослих.

Під час роботи Інтерактивної школи сучасного вчителя початкових класів, яка відбулася 06.04.2012 в онлайн-режимі з керівниками шкільних методичних структур, були охарактеризовані чинники трансформації професіоналізму, особливості трансформаційної діяльності педагогів, напрямки, методи та результати.

Надихаючими для педагогів стали враження від презентації професійного продукту діяльності з проблеми «Розвиток ключових компетентностей молодшого школярами засобами ІКТ»  вчителя-методиста ТЗОШ № 14 Галущак Ірини.
РЕКОМЕНДАЦІЇ

1.Визначити чіткі орієнтири власного професійного розвитку.

2.Систематично працювати над розвитком професійних компетентностей, визначених «Професійним стандартом вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти» (Наказ Мінекономіки №2736 від 23.12.2020).

3.Здійснювати науково-дослідну роботу за методичною проблемою.

4.Вивчати наукову, методичну, навчальну літературу.

5.Проводити теоретичну роботу і практичну апробацію особистих матеріалів.

6. Самостійно освоювати  нові освітні технології.

7.Брати участь у колективних та групових формах методичної роботи через традиційні форми розвитку професійної компетентності та з використанням активних методів навчання.

8. Вивчати передовий досвід педагогів України, області, міста.

9. Здійснювати самодіагностику педагогічної діяльності.

10. Підвищувати загальнокультурний рівень.

11.Розширювати загальнопедагогічні та психологічні  знання з метою поширення й удосконалення методів навчання й виховання.

12.Долучатись до проєктів професійного розвитку.

13.Брати участь у педагогічних виставках, творчих звітах, конкурсах, педагогічних читаннях тощо.