четвер, 12 травня 2022 р.

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

 

11 травня 2022 року в режимі онлайн зібралися учителі 4-их класів , щоб підбити підсумки впровадження освітньої реформи.

В ході роботи учасники обговорювали систему освіти, сучасну, доступну, перспективну; Нову українську школу – одну із найважливіших пріоритетів освіти, яка має підтримку, розвиток та інвестування.

Спочатку увагу було зосереджено на науково-методичному супроводі педагогів Нової української школи. Зазначено, що всі учителі пройшли навчання і впродовж чотирьох років постійно підвищували свою професійну майстерність щодо реалізації нового змісту освіти, заснованого на формуванні компетентностей. Адже найважливіший чинник підвищення якості освіти – створення умов, які активізують професійно-пізнавальний пошук педагогів, сприяють розвитку їхніх творчих сил, самостійності, наукового стилю мислення.

 

Педагоги поділились своїми надбаннями впровадження НУШ в освітній процес. Були представлені найкращі практики навчання за різними програмами, розробленими під керівництвом О.Я.Савченко (Кріль О.П., ТСШ № 3), Р.Б.Шияна (Кордуба Н.Я., ТПШ «Ерудит»), НПП «Інтелект України» (Червонецька Г.І., ТПШ № 1), ТОВ «Освітній центр» «Світ чекає крилатих» (Миць Т.Г., ТЗОШ № 4).

Найбільший позитивний вплив на навчання вчителі вбачають у запровадженні компетентнісного навчання, що реалізується через діяльнісний підхід; інтегрованого та проєктного підходів, пошукових завдань, дослідницьких методів. Початкова освіта поступово стала діяльнішою, творчою,  як для вчителів, так і для учнів. 

Відзначено створення сучасного безпечного освітнього середовища, яке забезпечує необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів. Через організацію навчальних осередків досягнуто індивідуалізацію освітнього процесу.  Заслуговують на увагу успіхи педагогів в ініціюванні  нових  форм використання педагогіки партнерства

Відмічено наскрізний процес виховання, що є невід’ємною складовою освітнього процесу, максимальне наближення навчання й виховання конкретної дитини до її сутності, здібностей. Щоденна практика ранкових зустрічей стала однією з найуспішніших, що сприяло у створенні учнівської спільноти, розвитку важливих навичок спілкування. Учителі були вільні у виборі форм, методів і прийомів навчання, дидактичного забезпечення до кожного уроку.

Учасники зустрічі обговорили і проблемні питання, що виникали в процесі роботи. Серед них  - оцінювання навчальних досягнень учнів. Педагоги вважають позитивним та корисним формувальне оцінювання, оскільки це допомагає учням виявляти сильні сторони, акцентувати на тому, над чим ще треба попрацювати, формує вміння аргументувати, висловлювати думку, дискутувати тощо. Проте наголосили на недоліках нинішньої системи, зокрема, на недосконалості загалом, незрозумілості,  нечіткості деяких формулювань, завеликої кількості індексів.

Названо  проблеми з впровадженням дистанційного навчання (брак технічного забезпечення учнів та вчителів). Серйозною перешкодою ефективної організації освітнього процесу є велика наповнюваність класів, що утруднює проведення групових форм роботи, пошукових завдань, досліджень. Потребує більше уваги процес формування і розвитку емоційного інтересу молодших школярів.

Підбиваючи підсумки заходу, учителі першого випуску Нової української школи  дійшли висновку про необхідність освітньої реформи,  змін у змісті освіти, нових ролей вчителя.

Зустріч пройшла у конструктивній, теплій і дружній атмосфері. 

середа, 4 травня 2022 р.

СЕРТИФІКАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

З метою фахової підтримки вчителів початкових класів з питань проведення сертифікації педагогічних працівників, стимулювання та формування готовності педагогів до особистісного і професійного зростання, підвищення престижності професії педагога 04 травня 2022 року в режимі онлайн відбулося заняття Інтерактивної школи сучасного вчителя.

В ході роботи були розглянуті питання:

- Сертифікація  - крок до професійного зростання вчителя Нової української школи

- Практична реалізація сертифікації. Обмін досвідом педагогів, які успішно пройшли сертифікацію - 2021: Драган М.М., ТСШ № 3; Сойма Ю.Д., ТЗОШ № 8; Осадчук О.Б., ТЗОШ № 16; Кипибіда А.В., ТЗОШ № 16

- Теоретико-методологічні засади сертифікації - 2022.

       У 2022 році  в сертифікації зможуть взяти участь 2500 учителів початкових класів. МОН України  своїм наказом визначило максимальний обсяг заяв, які можуть бути подані від кожної з областей на пропорційних засадах (залежно від наявної кількості вчителів початкової школи). У Тернопільській області квота становить 81 особа.

            Бажаємо успіху учасникам сертифікації!
Презентацію переглянути тут:


https://docs.google.com/presentation/d/19rdK6xtGeqT1hLehWSHlEaunVonFfQzo/edit?usp=sharing&ouid=107155596294026823179&rtpof=true&sd=true