понеділок, 26 жовтня 2020 р.

ПЕРЕЛІК НАВИЧОК, ВАЖЛИВИХ ДЛЯ УСПІХУ

 


Справді, ми не знайдемо предметів з такими назвами, як “Аналітичне мислення та інноваційність», «Критичне мислення та аналіз», «Лідерство та соціальний вплив», «Використання, моніторинг і контроль технологій» у жодній освітній системі.

Світовий економічний форум оприлюднив у жовтні черговий список, важливих для успіху в майбутньому навичок …

Детальніше:

http://osvita.ua/school/reform/77179/

пʼятниця, 23 жовтня 2020 р.

# 05 ДИСТАНЦІЙНЕ Т"MISTECHKO ІННОВАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ "САМООЦІНЮВАННЯ ЯК АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ"

 ЛОКАЦІЯ                          ІНТЕГРАЦІЙНО-КОРИГУЮЧА

ПІДЛОКАЦІЯ                    КОМПЕТЕНТНІСНО-ДІЯЛЬНІСНА


22 жовтня 2020 року в рамках  #05 Дистанційного трансфер-містечка інноваційних можливостей із керівниками методичних структур вчителів початкових класів проведено відеоконференцію «Оцінювання компетентностей в Новій українській школі: ресурс для розвитку потенціалу кожної дитини».

У центрі уваги заходу стояло питання розвитку і самооцінювання професійної компетентності вчителя – здатності оцінювати навчальні досягнення здобувачів освіти відповідно до затверджених вимог, оскільки:  по-перше, сьогодні система оцінювання як складова управління якістю освіти є важливим елементом освітнього процесу;  по-друге, запроваджено  нові підходи до процесу підсумкового оцінювання учнів.                        
Під час роботи      І сесії       конференції акцентовано увагу учасників  на змінах у системі оцінювання, визначено основні підходи  та вимоги до оцінювання результатів навчання молодших школярів, які навчаються за новим Держстандартом. 

ІІ сесія присвячена питанням підвищення
фахового  рівня педагогів з даного питання, самооцінюванню своєї професійної компетентності.


     Дякую учасникам за співпрацю! Бажаю успіхів у професійному зростанні!


Презентацію переглянути ТУТ:

https://drive.google.com/file/d/1bXknpOmSTuenOc6vjuES4TSwRTG1RBMj/view?usp=sharing


Опитувальник для вчителя щодо ефективності запровадження ним 

формувального оцінювання

v Якими принципами формувального оцінювання я керу­юсь?

v Як забезпечую досягнення учнями поставлених цілей?

v Які форми активізації навчальної діяльності я використо­вую?

v Які форми зворотного зв’язку я використовую?

v Які форми самооцінювання та взаємооцінювання використовують мої учні?

v Чи впливає це на успішність їх навчання?

v Чи відстежую я прогрес окремих учнів?

v Як я визначаю проблеми окремих учнів?

v Чи досягають мої учні успіху в процесі навчання?

v Чи усвідомлюють вони досягнутий прогрес?

v Чи дає моє викладання рівні можливості успіху усім дітям?  

v Учням з особливими потребами?

v В якій формі я записую свої спостереження щодо успіш­ності окремих учнів та класу в цілому?

Аналітичні таблиці діяльності учителя і учнів

у процесі формувального оцінювання 

УЧНІ

ТАК

НІ

ЧАСТКОВО

1. Дотримуються основних правил спілкуван­ня у процесі навчальної співпраці з учителем та одне з одним.

 

 

 

2. Беруть участь в обговоренні мети, завдань та виробленні критеріїв оцінки.

 

 

 

3. Ставлять вчителю і одне одному питання у процесі навчальної діяльності

 

 

 

4. Адекватно оцінюють свої роботи, спираю­чись на критерії оцінки.

 

 

 

5. Беруть участь у взаємооцінюванні, спираю­чись на критерії оцінювання.

 

 

 

6. Беруть участь у обговоренні завдань.

 

 

 

7. Намагаються вдосконалити свою роботу.

 

 

 

8. Активно та результативно працюють у групах.

 

 

 

 

УЧИТЕЛЬ

Так

НІ

Частково

1.Створює під час роботи атмосферу доброзичливості, взаємоповаги,

 

 

 

2.Розробляє разом з учнями цілі, завдання уроку критерії, за якими буде оцінюватися їхня діяльність.

 

 

 

3.Перевіряє, наскільки добре учні зрозуміли ціль і завдання уроку, критерії оцінювання.

 

 

 

4.Перевіряє, наскільки успішно учні до­сягають того, що заявлено в меті уроку.

 

 

 

5.Оцінює роботу учнів, спираючись тільки на вироблені критерії.

 

 

 

6.Враховує у процесі оцінювання індивіду­альні особливості дітей.

 

 

 

7.Сприяє виробленню в учнів навичок самооцінювання та заємооцінювання.

 

 

 

8.Доцільно використовує прийоми формувального оцінювання.

 

 

 

9.Адресує учневі позитивний зворотний зв’язок щодо якості виконання завдання (пояснює, що виконано правильно, надає конкретні рекомендації щодо покращення

 

 

 

10. Надає диференційовані конкретні рекомендації на підставі перевірки робіт з метою їх удосконалення

 

 

 

 

 

 

 

 


ПРАКТИКУМ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ

 


21 жовтня 2020 року в режимі онлайн відбувся практикум на тему «Блог – як форма презентації роботи вихователя групи продовженого дня» для вихователів груп продовженого дня закладів загальної середньої освіти.

Сьогодні актуальним є створення персональних блогів кожного педагогічного працівника навчального закладу. Персональний блог - інструмент зміцнення позитивного іміджу педагога.

Таким чином, у сьогоднішніх умовах самоосвіта педагога засобами веб-технологій, зокрема блогів, виступає як вирішальна умова розвитку професійної компетентності.  Професійний блог має потенціальні функції, які дозволяють розвинути й удосконалити вихователю свою професійну компетентність

З особливостями використання персонального освітнього блогу   учасників заходу логічно та змістовно  ознайомила методист відділу дошкільної та початкової освіти ТОКІППО Іваночко О.В.

https://drive.google.com/file/d/16GrVZolXzbHcA3r67ss0OMKRTNiNEhcH/view

В інтерактивному форматі вихователі ділились особистим досвідом роботи, а також взяли активну участь в обговоренні питань щодо планування та організації роботи групи продовженого дня. 

Захід пройшов в атмосфері творчості та доброзичливості.

               МАТЕРІАЛИ НА ДОПОМОГУ ВИХОВАТЕЛЮ ГПД

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, які регламентують порядок роботи ГПД

 ·     Наказ МОН від 25 червня 2018 року № 677 "Про затвердження Порядку створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 2018 р. за № 865/32317".

 

·     Лист МОН № 1/9-503 від 18 липня 2013 року «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу».

 

·     Наказ МОН від 20 лютого 2002 року № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

 

·     Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 року № 63.

ДОКУМЕНТАЦІЯ ВИХОВАТЕЛЯ ГПД

·        Наказ по школі "Про організацію роботи ГПД та зарахування учнів 1-4 класів до групи продовженого дня".

·        Режим роботи груп продовженого дня на 2020/2021 н.р.

·        Списки учнів ГПД 

·        Режим провітрювання та вологого прибирання.

·        Посадова інструкція вихователя ГПД.

·        Інструкція з охорони праці вихователя ГПД.

·        Журнал ГПД.

·        Щоденний план роботи вихователя ГПД ( під час дистанційного навчання –  Індивідуальний план роботи вихователя ГПД)

·        Зошит наступності роботи вчителя-вихователя (журнал взаємозв’язку).

·        Графік роботи  гуртків, спортивних  секцій, організацій.

         Режим роботи групи подовженого дня повинен передбачати:

 ·       прогулянки на відкритому повітрі тривалістю не менш як півтори години для учнів початкових класів;

·       харчування тривалістю не менш як 30 хвилин;

·       виконання домашніх завдань (за наявності) тривалістю не більше 1 години;

·       проведення спортивно-оздоровчих занять тривалістю не менше 1 години;

·       фізкультхвилинки та гімнастику для очей через кожні 15 хвилин заняття для учнів початкових класів.

 Вихователь працює з учнями відповідно до щоденного плану роботи вихователя, який, як правило, включає: прогулянку, самопідготовку, виховні бесіди, дидактичні та рольові ігри тощо.

 Найкращим поєднанням видів діяльності дітей у групах продовженого дня є рухлива активність на повітрі до початку самопідготовки (прогулянки, рухливі і   спортивні ігри, суспільно корисна праця на пришкільній ділянці тощо), а по завершенні самопідготовки - участь у заходах емоційно-розвиваючого характеру (робота в гуртках, ігри, підготовка і проведення концертів самодіяльності, вікторин тощо).

План роботи вихователя групи подовженого дня погоджується із заступником керівника закладу загальної середньої освіти із виховної роботи і затверджується керівником закладу.

Головними новаціями порядку є те, що він передбачає кращі умови для дітей та вперше дає можливість відкривати інклюзивні групи.

Інклюзивні та спеціальні групи створюють за заявою батьків чи інших законних представників дітей.

Наповнюваність спеціальної групи має бути від 6 до 12 учнів, залежно від нозології.

В  інклюзивних групах може бути до 30 дітей, однак кількість учнів з особливими освітніми потребами там має бути такою:

·  1-3 – з числа дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи слухом, легкими інтелектуальними порушеннями тощо;

·  не більш як 2 – з числа дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, у тому числі з дислексією, розладами спектра аутизму, іншими складними порушеннями розвитку або тих, що пересуваються на візках.

 Відповідальними за життя та здоров’я учнів під час їх перебування в групі подовженого дня є керівник закладу загальної середньої освіти, його заступник, вихователь та інші педагогічні працівники.

Відповідальними за збереження навчального обладнання, що використовується для організації групи подовженого дня, є вихователь та інші педагогічні працівники.

 

 

 ПАМ'ЯТКА ВИХОВАТЕЛЕВІ ГПД 

1.Прийом дітей:

 а) бесіда з учителями:

 -   перевірка відвідування;

 -   самопочуття, поведінка, навчання дітей;

 -   особливості домашнього завдання;

 б) корекція планів.

 2.  Початок роботи:

 а) ознайомлення батьків із проблемами дітей;

 б) прийом приміщення групи;

 в) ознайомлення дітей із планом на день;

 г) проведення індивідуальних та групових бесід з дітьми.

 3.  Організація харчування:

 а) організація чергування в їдальні;

 б) перевірка чистоти рук, рушників;

 в) проведення бесід щодо поведінки в їдальні;

 г) контроль за дотриманням правил поведінки в їдальні.

4.  Прогулянка:

 а) організація провітрювання приміщень під час прогулянки;

 б) стеження за одягом дітей;

 в) ознайомлення з планом прогулянки;

 г) бесіда "Правила поведінки під час прогулянки";

 д) організація спостережень за погодою, змінами в природі;

 е) організація спортивної години;

 є) організація ігор за вибором дітей;

 ж) підбиття підсумків прогулянки.

 5.  Організація та проведення самопідготовки:

 а) спостереження за підготовкою робочих місць;

 б) дотримання правил проведення самопідготовки; 

в) контроль за виконанням домашніх завдань.

6.  Завершення роботи групи:

 а) стеження за зборами дітей;

 б) стеження за прибиранням приміщення.