четвер, 30 серпня 2018 р.

Методичні рекомендації щодо адаптаційного періоду для учнів 1 класу у Новій українській школі


У початковий період навчання дитини у першому класі важливе значення має успішність адаптаційного періоду.
Створення сприятливого середовища для адаптації дитини до систематичного навчання забезпечуватиме їй подальший розвиток, успішне навчання та виховання.
 Основною новацією у практиці діяльності 1-х класів закладів загальної середньої освіти є структурування змісту початкової освіти на засадах інтегративного підходу у навчанні. Дидактичний зміст процесу інтеграції полягає у взаємозв’язку змісту, методів і форм роботи. Відповідно інтеграцію навчального матеріалу з різних навчальних предметів здійснюють навколо певного об’єкту чи явища довкілля або навколо розв’язання проблеми міжпредметного характеру, чи для створення творчого продукту тощо. Однією з оптимальних моделей інтеграції у початковій школі є інтеграція навколо соціокультурної теми/проблеми під час тематичних днів/тижнів. Створення єдиного для навчальних предметів тематичного простору дозволяє уникнути дублювання інформації у змісті різних навчальних дисциплін та, водночас, розглянути аналогічний матеріал одночасно з різних боків, за допомогою різних дидактичних засобів. Таким чином забезпечуються збалансованість у сприйманні інформації різних освітніх галузей, психологічно комфортна атмосфера навчальних занять.

середа, 29 серпня 2018 р.

Затверджено рекомендації щодо оцінювання першокласників

Міністерством освіти і науки затверджено нові методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу.
Відповідно до затверджених методичних рекомендацій, вчителі початкових класів використовуватимуть формувальне оцінювання, яке на етапі першого класу має включати два обов’язкових компоненти: доброзичливе ставлення до учня як до особистості та позитивне ставлення до зусиль учня, спрямованих на розв'язання задачі (навіть якщо ці зусилля не дали позитивного результату).
Облік результатів завершального (підсумкового) оцінювання, що здійснюється з урахуванням динаміки зростання рівня навчальних досягнень учнів буде фіксуватися учителями у свідоцтві досягнень, зразок якого також затверджений МОН (свідоцтво у форматі А4, свідоцтво у форматі А5).
Відповідно, для оцінювання учнів пропонується чотирирівнева система: «має значні успіхи», «демонструє помітний прогрес», «досягає результату з допомогою вчителя», «ще потребує уваги i допомоги».
Учителі, які викладають навчальні предмети у початковій школі, даватимуть характеристику предметних компетентностей учня за чотирирівневою системою.
У першому класі оцінювання матиме описовий характер як рівня навчання, старанності та соціальної поведінки, так і предметів та освітнього процесу в цілому, але не результату.

понеділок, 27 серпня 2018 р.

Дитячі мультфільми на сайті телеканалу ПЛЮСПЛЮС

Анімаційним, розважально-пізнавальним телеканалом для сімей з дітьми дошкільного та шкільного віку ПЛЮСПЛЮС розроблено мультфільми для учнів 1-4 класів, які можуть бути використані при проведенні ПЕРШОГО УРОКУ або під час навчання в закладах загальної середньої освіти.
"СВІТ ЧЕКАЄ НА ВІДКРИТТЯ" - навчальний, мотивуючий і розважальний проект для дітей, вчителів та батьків

а також проект "ЦЕ - НАШЕ, І ЦЕ - ТВОЄ" - яскраві та зрозумілі розповіді про геніальні винаходи, природні багатства, блискучі іде, що прославляють нашу країну на весь світ

http://plus-plus.tv/dyvys/programy/programs/ce-nashe-i-ce-tvoye-356861.html


Відеоматеріали доступні для скачування до кінця жовтня. В режимі онлайн знаходитимуться постійно. Посилання будуть поступово доповнюватимуться для перегляду.

При цьому інформуємо, що вчитель може провести Перший урок за власним сценарієм.

неділя, 26 серпня 2018 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО ПРОФСТАНДАРТ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НУШ

Для вчителів початкових класів затвердили професійний стандарт, який визначає необхідні компетентності, знання та вміння.

Стандарт, який розробило Міністерство освіти і науки, затвердило Міністерство соціальної політики.

четвер, 23 серпня 2018 р.

ФОРМУВАННЯ ОСНОВ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ


22 серпня 2018 року учителі перших класів  Нової української школи зібрались на засіданні Інтерактивної школи творчого вчителя початкових класів.
Кожен педагог отримав "методичний кейс" з основними положеннями законодавчих та нормативних актів, відповідно до яких здійснюватиметься організація освітньої діяльності в 1-4 класах закладів загальної середньої освіти. 
Учителі опрацювали Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 н.р. (Лист МОНУ від 03.07.2018 р. № 1/9-415).
Основна увага приділена формуванню основ компетентності молодших школярів шляхом застосування компетентнісно зорієнтованих завдань, оскільки уміння учнів виявляються в конкретній навчальній або життєвій проблемній ситуації. Навчання в НУШ побудоване на дослідженнях: дитина самостійно шукатиме відповіді на запитання, осмислюватиме вивчене, а вчитель допомагатиме їй у цьому.
Усі присутні отримали СЕРТИФІКАТИ, що підтвержують участь в очних тренінгах для учителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 навчальному році відповідно до Концепції "Нова українська школа".

середа, 1 серпня 2018 р.

ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ


Використання годин варіативного складника навчальних планів може йти на збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантного складника, упровадження курсів за вибором, проведенням індивідуальних консультацій та групових занять.
У навчальному плані освітньої програми закладу освіти конкретизується варіативний складник. У разі використання варіативної години на вивчення курсу за вибором до переліку навчальних програм, який є складником освітньої програми, додається програма цього курсу. Звертаємо увагу, що програма курсу за вибором повинна мати відповідний гриф і входити до переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України для використання в початкових класах закладів загальної середньої освіти (https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/). 
Подаємо перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України для використання в початкових класах.