вівторок, 24 листопада 2020 р.

ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА


Перехід на нові Держстандарти - це докорінні зміни освітнього простору і освітнього процесу. І вчителю потрібно «вписатись» в модель сучасної школи. У зв’язку з цим зростає значення цілеспрямованого професійного розвитку педагога.
 Що потрібно зробити для підвищення професійної компетентності вчителя. Індивідуалізувати його модель професійного розвитку! 
25 листопада 2020 року керівники шкільних методичних структур в рамках Інтерактивної школи сучасного вчителя початкових класів розглядали актуальні питання щодо необхідності оновлення системи методичної роботи, провідною ідеєю організації якої має стати задоволення професійного інтересу педагога. Саме на основі професійного інтересу та запиту кожним учителем має формуватись індивідуальна освітня траєкторія, розроблятися
проєкт професійного розвитку. 
Педагоги визначили умови, за яких може здійснюватися просування за індивідуальною траєкторією, ознайомилися з орієнтовним планом, алгоритмом побудови індивідуальної освітньої траєкторії. 
Методична діяльність має сприяти визначенню кожним педагогом власної освітньої траєкторії, яка б поєднувала якісне оволодіння обов'язковими навчально-нормативними знаннями, вдосконалення, розширення, поглиблення фахових знань та набуття нових компетентностей на основі власних професійних інтересів.

ПРЕЗЕНТАЦІЯАНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

середа, 18 листопада 2020 р.

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕРШОКЛАСНИКА ЗАСОБАМИ ЕЙДЕТИКИ

 

Новий етап у розвитку шкільної освіти пов’язаний з упровадженням компететнісного підходу до формування змісту та організації освітнього процесу. Це вимагає певного підвищення професійної майстерності вчителя, доозброєння його новими знаннями, сучасними компетентнісними методами і техніками, які б дозволили йому перебудувати навчання відповідно до нових вимог і методів. 

Сьогодні не тільки перед учителями, але і перед батьками постає питання: яким методам і прийомам надати перевагу? Що робити,  аби кожному першокласнику було легко і цікаво здобувати знання?

В реалізації даного завдання значно допоможе ЕЙДЕТИКА. 

18 листопада 2020 року вчитель-методистТЗОШ № 19 Загребельна Н.Р. провела для учителів перших класів майстер-клас з питань використання методів ейдетики в освітньому процесі. Наталя Романівна обгрунтувала принципи роботи за технологією ейдетики, розкрила та запропонувала свої приклади застосування методів ейдетики відповідно до завдань шкільної програми.

Підбиваючи підсумки роботи, педагоги дійшли висновку, що,

оволодівши цими методами, кожен учень зможе комфортно та легко здобувати нові знання, застосовувати їх у повсякденному житті, а також отримувати задоволення від реалізації своїх здібностей. 

Презентацію переглянути ТУТ:

https://drive.google.com/file/d/1Jd6HZ_7tW0-go4hk7MCdKJcma1YS9GeN/view?usp=sharingпʼятниця, 13 листопада 2020 р.

Нова українська школа: ВСЕ ПРО ОЦІНЮВАННЯ

                   СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ

 «Оцінювання навчання-оцінювання для навчання. Щоденник успіху»

Модератори заходу:

- Коненко Лариса Богданівна
Електронна адреса - l.konenko@ippo.edu.te.ua
Іваночко Ольга Василівна
Електронна адреса  -  o.ivanochko@ippo.edu.te.ua
               ПРОГРАМА ЗУСТРІЧІ

     1.   Привітання учасників. Правила роботи зустрічі.
2.   Методичні рекомендації щодо оцінювання учнів початкових класів.
3.   Актуальні питання організації освітнього процесу в третьому класі НУШ.
4.   Оцінювання навчання VS оцінювання для навчання.
5.  Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів Нової української школи.
6.   Висновки. Підведення підсумків.

Нова українська школа: ВСЕ ПРО ОЦІНЮВАННЯ
 СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ   « Оцінювання навчання-оцінювання для навчання.  Щоденник  успіху» Початок роботи о 10 год  13 листопада 2020 року Для...

четвер, 12 листопада 2020 р.

ШАБЛОНИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ

 

11 листопада 2020 року відбулася онлайн зустріч-консультування з питань впровадження формувального оцінювання відповідно до запитів педагогічних працівників ТКГ, ТСШ № 17, ТПШ № 4.

Зміни у підходах до оцінювання результатів навчання молодших школярів , зумовлені реформуванням освіти, потребують від учителя переосмислення власних цінностей, глибинних переконань, ставлень, вироблення нових способів мислення й поведінкових моделей. 

Лише за таких умов педагог може стати агентом змін, який формуватиме особистість компетентного учня, готового до навчання впродовж життя, до творчого і відповідального перетворення навколишнього світу.

 Учасники зустрічі розбиралися у чому  різниця   між формувальним та підсумковим   оцінюванням, яка ж причина виникнення   потреби у зміні системи оцінювання, а також   поглибили свої знання щодо здійснення   педагогічного спостереження та способів   фіксації навчальних досягнень учнів,   відпрацювали навички розробки критеріїв   оцінювання навчальних завдань,  оволоділи   інструментарієм формувального оцінювання. 
Бути агентами змін - водночас відповідально, 
непросто, але дуже цікаво. Потрібно багато працювати над собою,постійно вчитися та удосконалювати компетентнісні уміння. Тому кожен із учасників приклав якнайбільше зусиль, щоб бути на хвилі нового, а головне - бути потрібним тим, хто цього потребує.
 

ПРЕЗЕНТАЦІЮ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТУТ:

https://drive.google.com/file/d/1lICcwjNdgEnncKI_RKFtcgh42_I-_vBy/view?usp=sharing

четвер, 5 листопада 2020 р.

ОСОБЛИВОСТІ ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ УЧНІВ 3 КЛАСУ З НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА "ІФОРМАТИКА"

 04 листопада 2020 року Фокус-група вчителів інформатики

обговорювала нові підходи до оцінювання навчальних досягнень учнів третіх класів.

Програма заходу була досить насиченою. Учасники спочатку здійснили своєрідний «екскурс» по Державному стандарту початкової освіти (Постанова Кабінету Міністрів України  від 24 липня 2019 року № 688), під час якого ознайомились з вимогами до обов'язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти.

Потім детально опрацювали наказ МОН України від 16 вересня 2020 року  №1146 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх-четвертих класів Нової української школи».

Корисним для всіх присутніх було практичне завдання –

розробка діагностичної роботи. Цікавими ідеями щодо складання та проведення таких робіт поділилися Семчук Андрій, Сеньківська Світлана (ТЗОШ № 4), Бих Ірина (ТНВК ШМЛ №15), Гриб Олександра (ТЗОШ № 14).

Під час роботи педагоги мали можливість висловити свої думки щодо проблеми, яка була предметом обговорення.

  

Особливості оцінювання результатів навчання учнів з навчального предмета «Інформатика»

При вивченні курсу інформатики передбачається виконання учнями різних видів практичних вправ та завдань. З метою реалізації практичної спрямованості курсу, комп'ютерна техніка має використовуватися на кожному уроці інформатики.

Деякі вміння передбачають отримання конкретного оцінюваного результату діяльності (створений інформаційний продукт, збережений файл, здійснений пошуковий запит, складений алгоритм, впорядкована послідовність тощо).

 Учитель також здійснює спостереження за процесом виконання цих робіт, діагностуючи рівень навчальних досягнень стосовно окремих результатів навчання (наприклад, вправність користування цифровими пристроями та програмами, дотримання правил роботи із ними).

Деякі результати навчання потребують проведення опитування або діагностичної бесіди з учнями з метою з’ясування рівня володіння поняттями.

З  наказу МОНУ від 16.09.2020 №1146 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх-четвертих класів »

ПРЕЗЕНТАЦІЮ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТУТ:

https://drive.google.com/file/d/1jzx9VYEXhg0zqG_6fdnkhpdhc490IifT/view?usp=sharing


НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЮ ІНФОРМАТИКИ

Діагностично-практична робота 1

(Підготувала Сеньківська С.Ю., ТЗОШ №4)

«Інформація. Дії з інформацією»

1.   Використовуючи наведену таблицю кодування, декодуй числове повідомлення в текстове та дізнайся, з яким цифровим пристроєм ми сьогодні будемо працювати.

 

А

В

У

Е

Л

О

М

К

Щ

З

Л

Т

Ю

П

Ю

Р

И

Й

М

18

6

3

2

5

8

10

1

12

9

20

19

15

4

13

7

11

16

17

14

 

1

8

10

13

4

7

19

2

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.   На робочому столі комп’ютера створи папку під назвою «Практична робота 1» та збережи у ній отримане текстове повідомлення у файлі під назвою «Комп’ютер».

3.   Запусти програму браузер, в пошуковий рядок введи адресу вебсторінки Abetka.ukrlife.org

4.  Обери гіперпосилання «Казки»,  збережи малюнок , який ти бачиш  на сторінці у файлі під іменем «Улюблена казка» в папку Практична робота 1.

5.    Знайди та прочитай казку «Скляний чоловічок» В.Сухомлинський.

6.    Покажи роботу вчителеві та дай відповіді на запитання:

 Що умів робити скляний чоловічок?

ü Чому одного разу чоловічок став темний, як хмара?

ü Ким насправді був скляний чоловічок?

Діагностично-практична робота 1

«Інформація. Дії з інформацією»

Очікувані результати

Завдання практичної роботи

 

ІФО 1.1

 

ІФО 1.2

 

1.       Використовуючи наведену таблицю кодування, декодуй числове повідомлення в текстове та дізнайся, з яким цифровим пристроєм ми сьогодні будемо працювати.

 

 

А

В

У

Е

Л

О

М

К

Щ

З

Л

Т

Ю

П

Ю

Р

И

Й

М

18

6

3

2

5

8

10

1

12

9

20

19

15

4

13

7

11

16

17

14

 

 

1

8

10

13

4

7

19

2

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІФО 1.2

2.  На робочому столі комп’ютера створи папку під назвою «Практична робота 1» та збережи у ній отримане текстове повідомлення у файлі під назвою «Комп’ютер».

ІФО 3.3

3.  Запусти програму браузер, в пошуковий рядок введи адресу вебсторінки Abetka.ukrlife.org

ІФО 3.2

4.     Обери гіперпосилання «Казки»,  збережи малюнок , який ти бачиш  на сторінці у файлі під іменем «Улюблена казка» в папку Практична робота 1.

 

ІФО 3.3

5.     Знайди та прочитай казку «Скляний чоловічок» В.Сухомлинський.

 

ІФО 1.4

6.     Покажи роботу вчителеві та дай відповіді на запитання:

ü Що умів робити скляний чоловічок?

ü Чому одного разу чоловічок став темний, як хмара?

ü Ким насправді був скляний чоловічок?

 


ДІАГНОСТИЧНА РОБОТА № 1

(Підготувала Гриб О.С., ТЗОШ № 14)

ІНФОРМАТИКА

Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ

Діагностична робота з тем

«Я у світі інформації»,

«Подорожуємо і відкриваємо світ»,

«Між минулим і майбутнім»

 

Учня/учениці___________________________

                         (Клас)

 

(Навчальний заклад)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Пропонуємо тобі тестові завдання. Одні виявляться для тебе легкими, інші — складнішими. Спробуй виконати кожне. Якщо ти поміркуєш і вирішиш, що обрана тобою відповідь неправильна, то охайно закресли її та познач іншу.

1.     Якщо бачиш позначку уважно прочитай запитання й усі варіанти відповідей. Обери правильну відповідь і познач букву, що стоїть біля неї.

2.  Коли побачиш  — обери відповідні зображення.  

3.     Позначка  стоїть біля завдань, де відповіді треба записувати у відведених для цього рядках.

4.     У завданнях із позначкою  треба з’єднати  зображення і відповідні позначки стрілочками.
5.     Позначка підказує, що треба виконати практичне завдання.

Бажаємо успіхів!

 1. Обери і познач найкращий спосіб подання повідомлень, якщо потрібно:

- передати спів солов’я;

Текстовий

Звуковий

Графічний

Комбінований

 

 

 

 

- передати інформацію про вигляд солов’я;

Текстовий

Звуковий

Графічний

Комбінований

 

 

 

 

- зберегти інформацію про поведінку солов’я;

Текстовий

Звуковий

Графічний

Комбінований

 

 

 

 

 2. Запиши назви носіїв даних. Визнач у якому порядку людина почала використовувати кожен з них. Пронумеруй по порядку (від 1 до 4).

 

 

 

 

Назва носія

 

 

 

 

Порядковий номер

 

 

 

 

3. Чому інформацію, зображену на малюнках, не можна використати? Проаналізуй та обери із запропонованих слів.

 

Слова для довідки: незрозуміла, неправдива, неповна, неактуальна.

 4. Пригадай, які ти знаєш інформаційні процеси та встав пропущені слова.

Коли ми відправляємо смс, ми                                 інформацію.

Коли ми дивимося телевізор, ми                                 інформацію.

Коли ми розв’язуємо задачі, ми                                 інформацію.

Коли ми робимо нотатки, ми                                 інформацію.

Коли ми читаємо прогноз погоди, ми                                 інформацію.

Коли ми розповідаємо про себе, ми                                 інформацію.

Коли ми обираємо маршрут поїздки, ми                                 інформацію.

  5. З’єднай лініями зображення веб-сторінок та назви папок, у які ти збережеш закладки на ці веб-сторінк

           6. Запиши назву браузера, який встановлений на твоєму домашньому комп’ютері  або використовується в комп’ютерному класі. Познач даний браузер серед запропонованих.

 7. Досліди, яка інформація  є достовірною, а яка – ні.  Визнач, які засоби пошуку варто використати, щоб перевірити достовірність інформації в Інтернеті:

Інформація

*    завтра в моєму населеному пункті буде дощ;

 

 

 

*    найвища наземна тварина світу – жирафа;

 

 

 

*    найдовша річка у світі знаходиться в Україні.

 

 

 

Поміркуй та обговори в класі

1.     Які питання залишилися для тебе незрозумілими? Як ти можеш виправити цю ситуацію? До кого може звернутися про допомогу?

Оціни свою роботу

 1. Оціни, на скільки добре ти працював/працювала впродовж вивчення теми «Між минулим і майбутнім». Наведи відповідну стрілочку.

 

 

Коментар учителя/учительки

  

 

 

ЗРАЗОК БЛАНКУ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

ДІАГНОСТИЧНОЇ РОБОТИ

 

___________________________

(ПІП учня)

_____________

(клас)

 

Загальні результати

Індексація

Діагностична робота №1

Діагностична робота №2

Підсумкове оцінювання

Номер завдання

Рівень досягнення (П, С, Д,В)

Номер завдання

Рівень досягнення (П, С, Д,В)

Знаходить, аналізує, узагальнює та систематизує дані, критично оцінює інформацію

ІФ01

 

 

 

 

Створює інформаційні продукти та програми

ІФ02

 

 

 

 

Спілкується та співпрацює з використанням інформаційних та комунікаційних технологій та цифрових пристроїв

ІФ03

 

 

 

 

 

Дотримується етичних, міжкультурних  та правових норм інформаційної взаємодії

ІФ04

 

 

 

Узагальнення результатів діагностичних робіт

з інформатики

3-В клас

 

 

 

ПІ учня

 

Діагностична робота 1

 

 

 

Діагностична робота 2

 

Семестрове оцінювання

ІФО1

ІФО2

ІФО3

ІФО4

ІФО1

ІФО2

ІФО3

ІФО4

ІФО1

ІФО2

ІФО3

ІФО4

1.

Артим В.

В

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Береза В.

В

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Березюк А.

В

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Богун Н.

В

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Борсуля М.

Д

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Брашко Д.

Д

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Галюлько Н.

В

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Гандурський М.

В

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Дарморіс О.

В

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Драбик Т.

Д

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Драпята Д.

В

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Журавель М.

Д

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Ігошин А.

В

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Кінжибало К.

В

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Левенець А.

В

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Тематична діагностична робота №1

(Підготувала Бих І.В., ТНВК ШМЛ № 15)

за темою «Інформація. Дії з  інформацією»

https://forms.gle/jvs24TJPJBno8Xtx9

Приклад бланку цінювання результатів

тематичної діагностичної роботи №1

 Учня 1___________________________

за темою «Інформація. Дії з інформацією»

 

 

Результати навчання

Номер завдання

Рівень досягнення

 (П, С, Д, В)

1.     

Пояснює значення інформації для життя людини, наводить приклади із власного досвіду; [3 ІФО 1.1]

5, 13

В

2.     

Розрізняє види інформації за способом подання; [3 ІФО 1.1]

1, 2, 3

В

3.     

Уміє перетворювати одну форму подання інформації в іншу: (текстове – в графічне, числове – в текстове тощо);[3 ІФО 1.2]

9

В

4.     

Створює папку та документи в ній; [3 ІФО 1.2]

11

Д

5.     

Пояснює поняття «комп’ютерна мережа»; [3 ІФО 1.1]

4, 12

Д

6.     

Розуміє призначення програми-браузера; [3 ІФО 3.2]

6, 7

В

7.     

Вміє використовувати гіперпосилання; [3 ІФО 3.2]

10

Д

8.     

Використовує мережі для отримання достовірної

інформації та спілкування; [3 ІФО 3.3]

14,

В

9.     

Висловлює припущення про достовірність інформації,

отриманої з цифрових та інших джерел; [3 ІФО 1.4]

13

Д

10.   

Дотримується правил використання власних і чужих

творів; [3 ІФО 4.3]

8, 14

Д

11.   

Виявляє повагу до авторства інших осіб [3 ІФО 4.3]

8

В