понеділок, 17 травня 2021 р.

ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ УЧНІВ 3-ІХ КЛАСІВ

 

Шановні колеги!

З урахуванням запитань, адресованих щодо підсумкового оцінювання результатів навчання учнів 3 класів Нової української школи, подаємо інформацію.

Так, закладам загальної середньої освіти рекомендовано до затвердження методичних рекомендацій у новій редакції здійснювати формувальне і підсумкове оцінювання учнів 3-х класів вербально, не відображаючи результати підсумкового оцінювання у журналах.

Відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України від 30.03.2021 № 1/9-174 «Щодо оцінювання навчання учнів 3-4 класів закладів загальної середньої освіти» :

·        з питань здійснення формувального оцінювання дотримуватись методичних рекомендацій, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України

-   від 20 серпня 2018 року № 924 https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61761/ 

-   від 27 серпня 2019 року № 1154

file:///C:/Users/admin/Downloads/5d91ebec1fc39367578608%20(1).pdf

·        здійснювати підсумкове оцінювання результатів навчання здобувачів освіти у формі діагностувальних робіт, передбачених календарно-тематичним плануванням, з урахуванням специфіки закладу загальної середньої освіти, права вчителя на академічну свободу та внесення за потреби змін в установленому порядку до календарно-тематичного плану;

·        дозволити фіксувати результати перевірки та оцінювання діагностувальних робіт лише у зошитах (на аркушах з роботами учнів у формі) коротких оцінних суджень з порадами щодо покращання результатів з урахуванням очікуваних результатів навчання, визначених в освітніх програмах закладів освіти;

·        вважати необов’язковим заповнення індивідуальних бланків оцінювання результатів навчання учня, запис індексів характеристик результатів навчання, що оцінюються, та передбачити зручний для учителя формат узагальнення результатів підсумкового оцінювання;

·        фіксувати  інформацію про результати навчання з навчальних предметів у Свідоцтвах досягнень на підставі результатів діагностувальних робіт з урахуванням їх динаміки на користь учневі, а розділ «Характеристика наскрізних умінь» заповнювати на основі спостережень за навчальною діяльністю учнів упродовж семестру.

 

 Візьміть до уваги!


1.     У діагностичних роботах треба залишати коментарі, що пояснюють учневі/учениці його помилки та вказують на досягнення. Рівні оцінювання в роботах  НЕ виставляються, а фіксуються вчителем у зручному для нього форматі.

2.       Окремі підсумкові роботи НЕ проводяться.

3.     Підсумковий рівень виводиться на основі проведених діагностичних робіт та результатів педагогічних спостережень.

4.  В учнівському портфоліо зберігати роботи, як вчитель вважає важливими для відстеження навчального поступу учнів.

5.     У Свідоцтві досягнень наприкінці семестру заповнювати обидва розділи: «Характеристика наскрізних вмінь», «Характеристика результатів навчання».

6.     Фіксувати  результати  навчання (рівні оцінювання), винесені у Свідоцтво досягнень.

7.         Оцінювати  усі предмети та інтегровані курси.

8.     Педагогічна рада може ухвалити рішення про застосування меншої кількості індексів характеристик навчання, що оцінюються; форми свідоцтва.

9.   Свідоцтво досягнень підписують учитель/учителька і батьки (особи, які їх замінюють).

10.  Оригінал свідоцтва досягнень надається батькам, а його завірена копія зберігається в особовій справі учня/учениці в закладі освіти.

11.    За бажанням батьки можуть залишити свій коментар у свідоцтві у графі "Побажання батьків (осіб, які їх замінюють)", проте всі інші графи заповнює вчитель/вчителька початкового класу, в якому навчається дитина.