понеділок, 20 серпня 2012 р.

Особливості організації навчання в перших класах

Компетентнісна спрямованість нових навчальних програм
    Організація навчання в перших класах здійснюється за навчальними програмами інваріантної складової, розробленими на виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011, та затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОНмолодьспорту України від 12.09.2011 «Про навчальні програми для 1—4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»).
          Навчальні програми побудовано на засадах особистісно орієнтованої освіти, системного і компетентністого підходів, що зумовлює відповідний відбір змісту і чітке визначення результативної складової його засвоєння.
          Відповідно до вимог Державного стандарту структура змісту початкової освіти охоплює різні рівні знання про: навколишній світ (факти, уявлення, описи, поняття, явища, події, закономірності); способи пізнавальної і практичної діяльності (правила, вказівки, алгоритми дій, плани); людину, природу, суспільство; способи навчальної діяльності (уміння і навички); досвід творчої діяльності; цінності.

середа, 1 серпня 2012 р.

Педагогічно-методичний аспект організації навчально-виховного процесу для шестирічок

Поради учителям, які серце віддають дітям
     Проблема навчання шестирічних першокласників має багатоаспектний комплексний характер. Навчально-виховний процес у початковій школі спрямований на оновлення змісту, форм і методів навчання. Навчальна діяльність доповнюється іншими видами діяльності, які впливають на розвиток дитини.
     Перехід від статусу дошкільника до статусу школяра — найскладніший момент у житті дитини, який пов'язаний із входженням у нове соціальне середовище з новим типом стосунків з дорослими, однолітками, новою навчальною діяльністю, що відбувається в кризовий період.
     Успішній адаптації першокласника до школи сприяє правильна організація навчального-виховного процесу:
наявність матеріальної бази (класна та ігрова кімнати, спальня, окреме приміщення для рухливих ігор, роздягальня, туалет);