вівторок, 23 травня 2023 р.

ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

 

Педагогічна діагностика - це система методів і засобів вивчення професійного рівня вчителя, що сприяє визначенню як реальних досягнень вчителя, так і факторів, що гальмують його розвиток у професії.

Педагоги є рефлексивними практиками, які входять у професію з певною базою знань і набувають нові знання і досвід, "дорощуючи" їх до попередніх. 

З метою надання допомогти вчителям у створенні й реалізації нових педагогічних теорій   і практик, а також у підвищенні їх компетентності щодо педагогічної діяльності 23 травня 2023 року проведено  інтерактивну  онлайн лекцію "Організація та впровадження безперервної педагогічної діагностики".

Професійний розвиток педагогічних працівників передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення  кваліфікації та будь-які інші види і форми професійного зростання.

Шановні колеги! Пропонуємо АНКЕТУ САМООЦІНЮВАННЯ власної педагогічної майстерності, розроблену для учителів початкових класів - учасників сертифікації - 2023. Анкета самооцінювання містить шістдесят тверджень, зміст яких відповідає трудовим діям професійних компетентностей, зазначених у Професійному стандарті за професіями "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти", затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 23 грудня 2020 року № 2736-20.

До кожного твердження запропоновано п'ять варіантів відповідей. Вам необхідно обрати один з варіантів. 

Сподіваємося, що запропонована анкета сприятиме Вашому професійному розвитку. Ви зможете належним чином оцінити стан розвитку власних професійних компетентностей та виявити резерви для подальшого професійного зростання. (З Наказу Державної служби якості освіти України від 06.03.2023 № 01-10/50).

АНКЕТА САМООЦІНЮВАННЯ:

https://drive.google.com/file/d/1j0JGybOCVrkH4G5_Ck29N86oQScAgUSL/view?usp=sharing
понеділок, 15 травня 2023 р.

ЗАКІНЧЕННЯ 2022/2023 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

 

 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року № 711 «Про початок навчального року під час дії правого режиму воєнного стану в Україні» освітній процес у 2022/2023 навчальному році триватиме до 30 червня 2023 року.

    Тривалість навчального року визначається з урахуванням проведення навчальних екскурсій та навчальної практики, додаткових консультацій для усунення прогалин у навчанні здобувачів освіти та інших форм організації освітнього процесу, що визначені освітньою програмою закладу.

    Наприкінці навчального року (протягом п’яти днів у 1 і 2 класах або десяти днів у 3 і 4 класах) рекомендовано проводити навчально-пізнавальну, пошукову-дослідницьку практику, яка передбачає активну діяльність учнів у школі та поза її межами, реалізацію проєктів, екологічних акцій тощо (Державний стандарт початкової освіти, п.25)

    Вибір змісту і форм організації навчально-пізнавальної практики заклад освіти визначає самостійно.

    Фактичне виконання навчальної програми фіксується у Класному журналі відповідно до Методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів початкових класів Нової української школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 02.09.2020 № 1096.

    Фіксацію результатів оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюють відповідно до Методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021 № 813, та роз’яснень до них, викладених у цьому документі в окремому розділі.

 

   Для підсумкового оцінювання в кінці навчального року достатньо мати записи оцінювальних суджень у робочих зошитах, навчальних посібниках з друкованою основою (якщо такі використовуються), зошитах для діагностувальних робіт, носіях взаємозв’язку з батьками, у класному журналі.

 

   Підсумкове оцінювання за рік з предметів таких освітніх галузей, як «Технологічна», «Інформатична», «Мистецька» і «Фізкультурна»  здійснювати шляхом узагальнення даних, отриманих під час формувального оцінювання, з урахуванням динаміки формування результату навчання.

 

   Підсумкову (річну) оцінку фіксувати у класному журналі і свідоцтвах досягнень учнів.

 

    Свідоцтво досягнень учня можуть підписувати учитель класу, батьки учня,  керівник закладу. Оригінал документа пропонується зберігати батькам учня/учениці чи особам, що їх замінюють. Копію документа з відміткою «Згідно з оригіналом», що закріплено печаткою, рекомендується зберігати в особовій справі учня.

 

     Відповідно до наказу МОН України від 11.01.2023 року № 19 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2022/2023 навчальному році» звільняються від проходження державної підсумкової атестації учні, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти. (Державна підсумкова атестація осіб, які завершують здобуття початкової освіти, мала бути проведена з української мови (оцінювання результатів з української мови та читання і математики). Якщо у свідоцтві досягнень прописана колонка «ДПА», то робиться запис «зв.».

    

 

четвер, 11 травня 2023 р.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

 

Емоційний інтелект є однією з головних складових у досягненні успіху в житті та відчуття щастя. Якщо упродовж ХХ ст. для дипломатії, науки та навчальних закладів важливим був логічний інтелект, то у ХХІ ст. коли процес глобалізації охопив усі сфери життя, актуальним став емоційний інтелект і пов’язані з ним форми практичного і творчого інтелекту.

Особливість психології дитини молодшого шкільного віку полягає в тому, що вона ще мало усвідомлює власні переживання і не завжди здатна зрозуміти причини, що їх викликають. На труднощі у навчальному закладі дитина частіше відповідає емоційними реакціями – гнівом, страхом, образою. Багато дітей у цей час потребують підтримки і допомоги дорослих, тому важливо, щоб батьки і вчителі разом з психологом розуміли її проблеми, переживання. Тільки тоді вони зможуть надати дитині ефективну допомогу.

10 травня 2023 року відбулась онлайн-зустріч з психологами міста з метою організації співпраці з учителями початкових класів щодо роботи над розвитком емоційної компетентності.

В ході роботи учасники дійшли висновку, що ефективність діяльності з розвитку емоційного інтелекту молодших школярів залежить від усвідомлення фахівцями її важливості,  створення психологічних умов та методичного забезпечення у загальноосвітніх навчальних закладах.

                                         


вівторок, 9 травня 2023 р.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС "УЧИТЕЛЬ РОКУ - 2023" (ДРУГИЙ ТУР)

 

З 01 по 14 травня 2023 року триватиме другий тур всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2023" (номінація "Початкова освіта").  Тернопільську область представлятиме Золота Юлія Володимирівна.

Золота Юлія Володимирівна 

вчитель початкових класів Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області

 • Педагогічний стаж: 9 років. 
 • Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії. 
 • Освіта: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2010 рік. 

 •                                   

Юліє Володимирівно! Бажаємо якнайкраще проявити свою майстерність і професіоналізм!!!

неділя, 30 квітня 2023 р.

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

 

В Україні розпочали підготовку до чергового етапу моніторингу якості освіти початкової школи, проведення якого має відбутися навесні 2024 року.

Метою дослідження якості початкової освіти є моніторинг змін, що відбуваються в результаті запровадження нового Державного стандарту початкової освіти та нових підходів до навчання.

Згідно з програмою проведення зовнішнього моніторингу якості освіти, предметом дослідження навесні 2024 року, окрім читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи, буде природничо-наукова компетентність.

Очікується, що завдяки розширенню переліку досліджуваних компетентностей з’явиться змога отримати більше об’єктивних даних про якість освіти молодших школярів.

Планується, що восени 2023 року буде проведено пілотування оцінювання природничо-наукової компетентності молодших школярів з метою перевірки валідності та надійності інструментів дослідження.

 Нагадаємо, що з 2018 року Український центр оцінювання якості освіти проводить довготривалий загальнодержавний зовнішній моніторинг якості початкової освіти (ЗЗМЯПО), участь у якому бере учнівство 4-х класів та вчительство, яке навчало цих дітей. До цього часу було проведено два цикли моніторингу – у 2018 та 2021 році. У межах перших циклів метою було оцінити рівень сформовані у випускників і випускниць початкової школи двох ключових компетентностей – читацької та математичної, а також виявити чинники, які впливають на рівень сформованості згаданих компетентностей. Важливо відзначити, що саме результати ЗЗМЯПО 2018 та 2021 років на сьогодні є єдиним в Україні джерелом достовірної інформації як про якість початкової освіти, так, зокрема, і про освітні втрати молодших школярів, що були спричинені пандемією COVID-19. Більш докладно ознайомитися з результатами першого та другого циклів ЗЗМЯПО можна на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

пʼятниця, 28 квітня 2023 р.

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІВ: ЩО НОВОГО

 

27 квітня 2023 року для заступників директорів з методичної роботи і школи І ст. в режимі онлайн відбулась групова супервізія з питань атестації педагогів відповідно до нового "Положення про атестацію педагогічних працівників" (Наказ  МОН України від 09 вересня 2022 року  № 805 , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2022 року).

З основними тезами нового Положення ознайомили заступник директора ТКМЦНОІМ Гнатюк Юлія і консультант ТКМЦНОІМ Гордіюк Надія.  

Нове Положення набере чинності з 01 вересня 2023 року.

ДЕЯКІ  ТЕЗИ  ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ.

У Положенні визначено порядок проведення атестації педагогічних працівників.

Звання, що були присвоєні раніше, залишаться дійсними.

Новопризначені педагоги отримають право подаватися на проходження атестації вже через рік.

Ті, хто викладає кілька предметів, зможуть атестуватися одночасно за кожним із них.

Для допущення до атестації з 2023 року мінімальний обсяг підвищення кваліфікації − не менше 120 год/4 кредити ЄКТС, а для педагогів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти − не менше 150 год/5 кредитів ЄКТС.

Чітко встановлено, що успішна сертифікація «автоматично» зараховується як проходження атестації з присвоєнням наступної кваліфікаційної категорії, педагогічного звання, або підтвердженням вищої кваліфікаційної категорії, педагогічного звання. Таким чином намагаються прибрати поле для маніпуляцій, коли адміністрації шкіл відмовлялися враховувати пряму норму Закону про освіту щодо результатів сертифікації.


Матеріали за покликанням:

четвер, 27 квітня 2023 р.

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО і КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

Зазвичай ми ставимося до процесу мислення так, ніби це щось саме собою зрозуміле та природнє – як дихати чи кліпати очима. При цьому більшість з нас майже не використовують можливості, які закладені в цій дивовижній людській здатності. Насправді ж мислення можна і навіть необхідно постійно вдосконалювати, тренувати, так як тренуються, наприклад, спортсмени чи музиканти. Бо людина – єдина істота в світі, яка може мислити критично.

26 квітня 2023 року відбулося в режимі онлайн  заняття Інтерактивної школи сучасного вчителя початкових класів з теми «Сучасні інструменти для розвитку критичного  і креативного мислення молодшого школяра».

Критичне та креативне мислення – сучасні ефективні стратегії навчання. Саме ці навички є на сьогоднішній день є актуальними, оскільки допомагають людині займати активну життєву позицію, бути успішним , готовим до конкуренції на ринку праці і володіти здатністю змінювати світ.

Педагоги  мали змогу ознайомитися з корисними інструментами та методиками розвитку мислення школярів, а також виявляли свій творчий  потенціал та креативність у собі, виконували вправи для розвитку критичного мислення.


ПОРАДИ ДЛЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
  •   Чим більше запитань, тим краще (частіше запитуйте думку дітей щодо фактів і суджень, а також формуйте в учнів звичку ставити запитання).
  • Обирайте для аналізу конкретні  та знайомі дітям проблеми (особливо на перших етапах використання критичного мислення).
  • Акцентуйте увагу на пошуку та обробці різноманітної інформації (діти мають уміти оперувати фактами, а також відрізняти факти від суджень).
  • Наголошуйте на необхідності вивчення іноземних мов та використання сучасних технологій  (компаративізм і вміння знайти першоджерело - це основа будь-якої критики).
  • Залучайте командну роботу і рольові ігри  (це допоможе дітям навчитися обмінюватись ідеями та досвідом, а також розуміти мотивацію інших людей).
  ПРЕЗЕНТАЦІЮ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТУТ: