четвер, 25 листопада 2021 р.

ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 Незважаючи на те, що початкова школа  уже четвертий рік працює за новим Державним стандартом , проблема впровадження формувального оцінювання  все частіше зявляється у фокусі уваги освітян , спонукає до обговорення та дискусій. З цією  метою 25 листопада 2021 р. в рамках #07 Т’mistechka інноваційних можливостей для учителів початкових класів відбулась онлайн-зустріч «Формувальне оцінювання як інструмент підвищення якості освіти».  У заході  взяли участь більше ста учителів 1-4 класів.
 Успіх зустрічі забезпечив інтерес аудиторії до проблем, які обговорювались. А саме: визначення основних підходів та вимог до впровадження формувального оцінювання, інструментарій формувального оцінювання, здійснення конструктивного зворотнього зв’язку як важливої складової прогресу учнів. 
Під час рефлексії, яка лежить в основі формувального оцінювання, педагоги обмінялися своїми думками, враженнями, досвідом роботи. Захід відбувся в довірливій та професійній атмосфері.

понеділок, 22 листопада 2021 р.

ПІЛОТНА ШКОЛА СУПЕРВІЗІЇ

 ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

18 листопада 2021 року  відбулась ще одна супервізійна зустріч для вчителів початкових класів ТЗОШ № 27. 

Під час роботи педагоги обговорили питання практичного впровадження діяльнісного підходу до навчання, використання методів і прийомів, які спрямовують освітній процес на розвиток ключових компетентностей і наскрізних умінь молодших школярів.

Обмін досвідом роботи з впровадження технологій компетентнісного та діяльнісного підходу сприяв забезпеченню всебічної й ґрунтовної підготовки вчителів початкових класів до роботи в умовах нового змісту освіти, мотивує педагогів стимулювати дітей до активного пошуку та розуміння нового: сприймати світ цілісно, спонукати до дослідницької та проєктної діяльності на уроках.

Захід відбувся в довірливій та професійній атмосфері. Учасники висловили бажання професійно зростати, розвиватися та емоційно загартовуватися, що довели своєю активністю та відкритістю.


середа, 10 листопада 2021 р.

ПІЛОТНА ШКОЛА СУПЕРВІЗІЇ

 ЯК ВПРОВАДЖУВАТИ ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС?

Питання системи та критеріїв оцінювання учнів завжди було актуальним. Воно викликає інтерес у всіх учасників освітнього процесу, спонукає до обговорення та дискусій.

09 та 10 листопада 2021 року продовжила роботу пілотна Школа супервізії для вчителів ТЗОШ № 27 та ТЗОШ № 25 саме з цієї важливої проблеми.

Програмою проведення групової супервізії визначені завдання : з’ясувати потреби педагогів та їх очікування щодо особливостей впровадження формувального оцінювання в освітній процес, ознайомитися з досвідом роботи вчителів під час бесіди,  а також поглибити знання учасників щодо технік формувального оцінювання.

Педагоги, які брали участь у супервізійних зустрічах, прийшли до висновку, що формувальне оцінювання – це не оцінка!, це механізм збору інформації вчителем про навчальні досягнення кожного учня. Зібравши потрібну інформацію, педагог змінює форми, методи, прийоми роботи аби надати можливість кожному учневі здобути максимально можливі результати.

Під час рефлексії, яка лежить в основі формувального оцінювання, кожен учитель поділився з колегами про те, що нового цікавого дізнався, чому навчився, що поглибив, над чим хотів би попрацювати.

понеділок, 8 листопада 2021 р.

ПІЛОТНА ШКОЛА СУПЕРВІЗІЇ

 

Супервізія вчителів початкової школи за темою «Сучасні підходи до структури уроку в контексті завдань Нової української школи»

Сьогодні в Україні набуває розвитку процес супервізії як процес професійної підтримки з поєднанням оцінювання роботи вчителя в умовах Нової української школи.

02 листопада 2021 року в рамках пілотної Школи супервізії відбулась перша супервізійна зустріч, учасниками якої стали вчителі початкових класів ТЗОШ № 25. Проводився захід за допомогою сервісу Google Meet, який дав змогу заощадити час, ефективно організувати роботу й спілкування з педагогами.

Під час зустрічі присутні обговорили сучасні типи уроків, опрацювали вимоги до сучасного уроку як засобу мотивації учнів до навчання, створили «образ» навчального заняття, а також відпрацювали  найефективніші форми і методи роботи  з дітьми,  які розвивають діяльнісний підхід до навчання.

Робота з педагогами відбувалася на основі безпосереднього навчання, діалогу і рефлексії.

пʼятниця, 5 листопада 2021 р.

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДЛЯ РОБОТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

   

 Відповідно до Наказів управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації № 168/01-07 від 28.09.2021 року, управління освіти і науки Тернопільської міської ради № 343 від 21.10.2021 року, Плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти ,,Нова українська школа”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 903-р, постанови Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 р. № 237 (зі змінами № 476 від 17.05.2021) ,,Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти ,,Нова українська школа” та з метою організації і проведення підготовки вчителів початкової школи з дотриманням законодавства України в частині запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з 27 по 30 жовтня  2021 року здійснено  навчання вчителів початкових класів  в режимі онлайн на платформі студії онлайн-освіти ЕDERA.

вівторок, 14 вересня 2021 р.

ПІДСУМКИ ПІЛОТУВАННЯ НУШ "ЧОТИРИ РОКИ - ЧОТИРИ КРОКИ РЕФОРМИ"

Підсумки пілотування НУШ Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу представив на інтерактивній конференції, на яку були запрошені представники з усіх закладів загальної середньої освіти.

Відповідно до наказу управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 

26.09.2017 року № 438 «Про проведення пілотного дослідження на локальному рівні щодо впровадження Державного стандарту початкової освіти»  на базі 1-Б класу ТЗОШ № 16 ім. В. Левицького та 1-Г класу ТЗОШ № 28 впродовж чотирьох років  здійснювалось  впровадження навчально-методичного  забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

Головна мета реформи загальної середньої освіти — створити безпечне здорове сучасне комфортне інклюзивне та мотивувальне для всіх учасників освітнього процесу навчальне середовище. Але основний агент змін, людина, на якій тримається реформа, — це вчитель НУШ.

Саме такі  педагоги – Роговська Лілія Ігорівна (ТЗОШ № 16), Коник Надія Ярославівна, Задворна Маряна Ігорівна (ТЗОШ № 28) були залучені до проведення пілотного проєкту.

У своєму виступі Надія Гордіюк (ТКМЦНОІМ)  звернула  увагу на досягнення результатів пілотних класів.  Це такі інноваційні ідеї як: системний підхід до створення умов природовідповідного

розвитку дітей молодшого шкільного віку (розвантаження навчального змісту, створення відповідного психодидактичного середовища, інтегрованого навчання); упровадження змісту навчання на засадах компетентнісного  підходу як інструмента діяльнісної початкової освіти, грунтованої на врівноваженості знаннєвого, емоційного і мотиваційного компонентів діяльності учня, утвердження його як самоцінної, гідної поваги особистості, громадянина української держави; акцентування уваги на суб’єктності навчальної взаємодії в інтерактивний спосіб, урізноманітненні засобів децентрації навчання, на розширенні кола об’єктів освітнього середовища. 

Своїми напрацюваннями, досвідом роботи,  знахідками і проблемами, найкращими практиками впровадження реформи, інноваційними підходами до навчання молодших школярів  поділились учителі пілотних класів Задворна Мар’яна (ТЗОШ № 28) і Роговська Лілія (ТЗОШ № 16).  

Реформа вийшла на новий етап. Формула НУШ стосується не лише початкової, а й усіх рівнів освіти: дитиноцентризм, компетентнісне навчання, умотивований вчитель, педагогіка партнерства, сучасне освітнє середовище, нова структура, ціннісне виховання, автономія шкіл, справедливе фінансування і рівний доступ. У місті з 1 вересня 2021 року три школи (ТЗОШ №14,16,28) розпочали пілотування Державного стандарту базової освіти. Бажаємо їм успіху!