пʼятницю, 1 грудня 2023 р.

ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СІНГАПУРСЬКОЇ МЕТОДИКИ У ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ

 

Математика - основний предмет  у сінгапурській школі. "Сінгапурський метод" викладання математики було розроблено у 1980-их роках. Базується він на розвитку навичок вирішення проблем. До його розробки було долучено кращих науковців та психологів. Держава вклала значні кошти в апробацію та перевірку створеної методичної системи.

З 2020 року математику за сінгапурською методикою уже викладають в Україні, а з 2022 року – у Тернопільській початковій школі № 5, вчитель Брацун Вікторія Віталіївна.

01 грудня 2023 року відбулось засідання Інтерактивної школи вчителя початкових класів, на якому  педагоги  дізнались, чому сінгапурська математична освіта є такою ефективною, в чому її особливості та як можна використати цей досвід у власному закладі при навчанні учнів математики вже з 1 класу.


Учителька ТСШ № 5 Брацун В.В. провела  майстер-клас, продемонструвавши  практичне значення елементів сінгапурської методики у викладання математики в НУШ.  

 Педагоги познайомились з варіативними шляхами  впровадження в практику концептуальних засад Нової української школи, використовуючи сінгапурську методику.Презентація:

https://docs.google.com/presentation/d/1qWD_0asSI7BZ8rgYi-O3yTy5SQ-_41VC/edit?usp=sharing&ouid=107155596294026823179&rtpof=true&sd=tru


        ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

«СІНГАПУРСЬКОЇ  МАТЕМАТИКИ»

·         Увага акцентується не на вивченні великих обсягів інформації, а на розумінні учнями базових математичних понять. Велика частка часу на уроці виділяється на формування уявлення про поняття.

·         Будь-яке поняття вводиться від конкретного до абстрактного в три етапи (робота з предметами – робота з малюнками – робота з абстракціями).

·         Навчання будується на розв’язанні життєвих проблемних ситуацій. На початку кожного уроку створюється проблемна ситуація, розв’язання якої учні з учителем мають знайти за допомогою математики.

·         Значна увага приділена моделюванню: і під час викладу вчителем теорії, і під час розв’язування учнями завдань. Учні постійно моделюють проблемні ситуації за допомогою предметів, малюнків чи схем. Під час розв’язування задач надзвичайна увага приділяється створенню до них схем. До створення схем учнів привчають з 1 класу на дуже простих задачах.


·         Неодноразове повторення пройденого матеріалу та на кожному новому рівні – поглиблення знань.

·         Використання парних і групових форм навчання.

·         Вітається не запам’ятовування алгоритмів, а пошук власних способів розв’язання завдань.

·         Наскрізна лінія вивчення математики в Сінгапурі – розвиток логічного мислення учнів.

суботу, 25 листопада 2023 р.

МІСЬКИЙ ЕТАП ХХІV МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ім. ПЕТРА ЯЦИКА

 


25.11.2023 в ТСШ№7 відбувся міський етап ХХIV Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Дякуємо учасникам/учасницям конкурсу, учителям-словесникам, учителям початкових класів,  педколективу і дирекції ТСШ № 7 за співпрацю!
 Протоколи у вкладенні.

Завантажити прикріплення: 


пʼятницю, 24 листопада 2023 р.

ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ РАННЬОЇ ДОПРОФІЛІЗАЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ НУШ

 

Учителі початкових класів в рамках 11#T'МІСТЕЧКА  (спікер консультант ТКМЦНОІМ Гордіюк Надія) розглянули передумови організації роботи ранньої допрофілізації молодших школярів в умовах Нової української школи, адже перший ступінь шкільної освіти - важливий етап у розвитку інтелектуальної, емоційної, вольової сфер молодшого школяра, його індивідуальних здібностей, формування позитивної "Я-концепції". 

У ході роботи учасники  визначили основні напрями ранньої допрофільної підготовки у початкових класах, а саме:

- змістова діяльність на уроках (інваріантна складова навчального плану);

- курси за вибором (варіативна складова навчального плану);

- педагогіка партнерства (позакласна та позашкільна освіта);

- освітнє середовище (фізичне, психологічне).

Педагоги проаналізували  кожен з цих  напрямів, що має свої особливості та мету, досягнення якої допоможе дитині визначитися з вибором професії.

Підбиваючи підсумки, учасники, Т'Містечка дійшли висновку, така діяльність сприяє створенню якісного освітнього простору для молодших школярів і забезпечує підготовку до вибору профільних курсів у базовій школі, де кожен зможе повною мірою реалізуватися.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ:

https://docs.google.com/presentation/d/171sIHSgvlXdUMqIP9LLP2L0WIuZIYb2q/edit?usp=sharing&ouid=107155596294026823179&rtpof=true&sd=true

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо організації ранньої допрофілізації

молодших школярів в умовах НУШ

- Ранню допрофілізацію організовувати за такими основними напрямами:

1)   змістова діяльність на уроках (інваріантна складова навчального плану),

2)   курси за вибором (варіативна складова навчального плану),

3)   педагогіка партнерства (позакласна та позашкільна освіта),

4       4) освітнє середовище (фізичне, психологічне).

– Забезпечувати можливості для вивчення здібностей, нахилів, уподобань молодших школярів.

–  Здійснювати повну або часткову інтеграцію різних освітніх галузей.

–  Реалізовувати диференційоване навчання.

–  Впроваджувати принцип дитиноцентризму.

–  Застосовувати творчі та компетентнісні завдання  при вивченні предметів інваріантної складової.

–  Забезпечити можливості для впровадження в освітній процес додаткових курсів за вибором.

–  Облаштувати освітні осередки в навчальних кабінетах.

–  Здійснювати успішну організацію освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства.
МОДЕЛІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРАЄКТОРІЙ У ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ

 11#T'MISTECHKO ІННОВАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Освіта у XXI столітті — це не однакова для всіх програма, яку завантажують у мозок. Це розкриття природних здібностей, вибір учня і його батьків, а також можливість максимально вигідно підготуватися до наступного навчання професії та конкуренції на ринку праці. Тобто сучасна школа — не для того, щоб усі мали однаковий мінімум знань, а для того, щоб отримати необхідне саме для свого подальшого професіонального шляху. 

 Основним інструментом для цього є індивідуальна освітня траєкторія. Це особистий шлях реалізації потенціалу кожного учня. Віднедавна цю ідею прописано для українських шкіл на законодавчому рівні. Так, у Законі про освіту сказано: «Індивідуальна освітня траєкторія — персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання».  

 

22-23 листопада 2023 року заступники директорів з навчально-виховної роботи І ст. брали активну участь в  11#TMISTECHKО інноваційних можливостей з теми «Моделі індивідуальних траєкторій учнів у перехідний період до профільної школи».

Відповідно до Концепції «Нова українська школа» освітній процес у навчальному закладі повинен будуватися відповідно до потреб особистості та індивідуальних можливостей дітей, зростання їх самостійності  й творчої активності. Відтак підготовку до життя, вибору профілю навчання треба починати якомога раніше, а не тоді, коли учні дійдуть до профільного 10-го класу.

Ранню допрофілізацію  потрібно проводити і в початковій школі, адже перший ступінь шкільної освіти – важливий етап у розвитку інтелектуальної, емоційної, вольової сфер молодшого школяра, його індивідуальних здібностей, формування позитивної «Я-концепції».

22 листопада 2023 року заступники директорів з навчально-виховної роботи І ст. мали можливість обговорити проблему розвитку емоційного інтелекту дитини  та його складової, емпатії, з п. Оленою Гузар, к.ф.н., керівником центру професійного розвитку та лідерства ТНПУ ім. В. Гнатюка. Оскільки здатність усвідомлювати власні емоції і почуття, а також розуміти, що відчуває інша людина – прямо впливає на досягнення життєвого успіху, що і є метою профільної освіти.                                        


23 листопада 2023 року  заступник директора з навчально-методичної роботи Буського ЗЗСО – Гімназії ім. Є.Петрушевича, науковець, співавтор платформи «Освітній рух «СВІТИ», учитель-практик Марія Ліоненко окреслила вирішення проблеми діджиталізації освітнього процесу початкової школи як крок до успішної профілізації.                            

                    

Обидві зустрічі  пройшли у затишній атмосфері, було багато живого спілкування. Усі присутні відкрили для себе дуже багато нового і цікавого стосовно обговорюваної   проблеми.

Велика вдячність п. Олені Гузар і п. Марії Ліоненко за змістовні, високоякісні, захоплюючі виступи. 

четвер, 16 листопада 2023 р.

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВ"ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

     

15 листопада 2023 року відбулось онлайн-заняття Проблемної групи вчителів 1-4  класів з теми «Основні підходи до розвязування задач на уроках математики». Це задавнена проблема початкової школи – несформоване в учнів загальне уміння розвязувати математичні задачі.

Учителі під час зустрічі проаналізували проведене Державною Науковою Установою  «Інститут модернізації змісту освіти» у співпраці з Інститутом педагогіки НАПН України  дослідження результатів навчання учнів 4-х класів.

Під час аналізу результатів помічено, що на успішність роботи над задачею значною мірою вплинуло вміння аналізувати текст задачі й будувати на основі аналізу допоміжну модель задачі. Майже всі учні, які не розв’язали правильно запропоновану складену сюжетну задачу, що містить знаходження дробу від числа, зупинились під час розв’язування на першій дії – знаходження дробу, й не завершили пошук відповіді на запитання задачі. Можна припустити, що до певної міри спрацювала кліповість мислення сучасних дітей – вони вихопили з тексту символ – дріб, який вирізняється іншим графічним зображенням, а далі чи не вчиталися в умову, чи забули, про що йшлося. 

Проте більш очевидними є вади, пов’язані з недотриманням методики роботи над задачею. Саме цій важливій проблемі приділила увагу у своєму виступі консультант ТКМЦНОІМ Соловей Оксана, методист з математики.

У ході роботи педагоги обговорили можливості компетентнісно орієнтованого навчання для підвищення результатів навчання молодших школярів.


РЕКОМЕНДАЦІЇ


1.     Впроваджувати методику «читання з  розумінням».

2.   Опрацьовувати кожний етап роботи над задачею.

3.   Встановлювати звязки між числовими даними і шуканим.

4.   Формувати уміння критично оцінювати результати розвязання задачі.

5.     Застосовувати різні форми візуалізації.

6. Спонукати учнів до складання плану розвязання задачі

7. Дотримуватися принципу «Краще менше – та краще».

8. Мотивувати школярів знаходити рівзні способи розвязування задач.

9.   Пропонувати школярам складати задачі за схемами, рисунками, моделями, таблицями.

10. Активно впроваджувати в освітній процес компетентнісні задачі.

11.  Використовувати алгоритм-памятку роботи над задачами. 

 

 ПРЕЗЕНТАЦІЯ:

https://docs.google.com/presentation/d/1cd2ddKPQ-ByQtGfPoG-I59hWoZ-MQdGY/edit?usp=sharing&ouid=107155596294026823179&rtpof=true&sd=true середу, 8 листопада 2023 р.

ЗАСОБИ ПІДТРИМКИ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ"Я УЧНІВ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

 

Ментальне здоров'я — це відчуття спокою, щастя та рівноваги. Воно залежить від різних чинників: економічних, екологічних, соціальних. Соціальні — це родина, якщо в ній не все добре, батьки вживають алкоголь або є скрутні життєві обставини, через це дитина переживає, відчуває себе не такою, як всі.

Економічні — коли дитина відчуває, що в когось є гроші, в когось немає. Дитина прийшла до школи погано вдягнена, вона засмутилася, в неї знизилася самооцінка, підвищилася тривожність. Екологічний чинник — нині це військова агресія, діти тривожні, бояться вийти на вулицю, це впливає на дітей. До цих чинників найбільш уразливі діти молодшого шкільного віку.

08 листопада 2023 року в режимі онлайн відбувся тренінг для вихователів ГПД з теми « Засоби підтримки ментального здоров’я учнів у закладі освіти».

В ході роботи учасники були проінформовані про хід реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» за ініціативою Олени Зеленської.

Ознайомились з програмою для виховної роботи з учнями 1-4 класів «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», у базис якої закладено ідею «допомоги для самодопомоги», що розглядає людину як суб’єкта власного життя і передбачає формування у школяра вміння свідомо користуватися правами, бажання керувати своїм життям, здійснюючи моральний вибір, розвиваючи власні громадянські якості.

Цінною для вихователів стала колекція технік, практик з простими завданнями, спрямованих на сприяння реалізації власного потенціалу, подоланню життєвих стресів, підвищенню продуктивності праці, відчуття сили, розуміння своїх емоцій. РЕКОМЕНДАЦІЇ

Дотримуватися режиму дня.

Організовувати здорову атмосферу в класному колективі.

Організовувати здорову атмосферу в класному колективі.

  Розвивати фізичну активність школярів.

-  Дбати про збалансоване харчування учнів.

 Розвивати емоційний інтелект в дітей.

Формувати здорові звички як для себе, так і для своїх вихованців.

Встановлювати соціальні звязки і взаємодіяти з друзями, однокласниками, партнерами.

Намагатися вчасно помічати зміни в поведінці дітей.

Застосовувати техніки й застосунки для ментального здоровя.

Формувати у дітей вміння підтримувати власне ментальне здоровя.

Впроваджувати в освітній процес програму для дітей 1-4 класів «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».

 

Методичний посібник для виховної роботи з учнями 1–4 класів

Відеомайстерня для наснаги освітян 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ:

https://docs.google.com/presentation/d/1EMgjvm21TL6UkghYhxvWIu64Os9AZ5b_/edit?usp=sharing&ouid=107155596294026823179&rtpof=true&sd=true

понеділок, 6 листопада 2023 р.

ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ.

 

04 листопада 2023 року з метою поглиблення знань учителів про сучасні підходи до оцінювання умінь і компетентностей учнів проведено супервізію для учителів початкових класів ТЗОШ № 4 в режимі онлайн.

Основна увага була приділена відпрацюванню навичок розробки критеріїв оцінювання навчальних досягнень

Проаналізувавши ключові вимоги до оцінювання, педагоги дійшли висновку,  що 

- Оцінювання має бути спрямоване не на помилки дитини, не на те, чого дитина не знає (а це - бальне оцінювання, яке багато хто хоче запхати у початкову школу), а оцінювання спрямоване на те, що дитина знає. А це і є формувальне оцінювання. Учитель разом з учнями рухається до успіху цілий навчальний рік, спостерігає поступ дитини, корегує... Це і є дитиноцентризм!

- Коли виставляються рівні чи бали - відбувається уявний поділ дітей на групи за індивідуальними можливостями, а цього робити не можна.

- Постійно потрібно пам'ятати про концептуальні засади НУШ.


У ході роботи педагоги також обмінялися досвідом відстеження особистісного розвитку молодших школярів (учнівське портфоліо, журнали спостережень тощо).

На завершення зустрічі учителі отримали відповіді на запитання щодо проблем оцінювання.