вівторок, 30 листопада 2021 р.

ВІДБУВСЯ ІІ ЕТАП ХХІІ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ім. П.ЯЦИКА

 27 листопада 2021 року на базі ТНВК "Школа-колегіум"  для учнів 3-4 класів відбувся ІІ (міський) етап ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика. Конкурс проводиться з  метою сприяння утвердженню державного статусу української мови, піднесення її престижу серед української молоді, виховання поваги до культури і традицій українського народу.Вітаємо переможців і бажаємо успіхів на обласному етапі!

Протоколи див.

https://gapon.te.ua/rubryka-metodysta/uchnivski-konkursy/petra-yatsyka/item/1621-prsho

четвер, 25 листопада 2021 р.

ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 Незважаючи на те, що початкова школа  уже четвертий рік працює за новим Державним стандартом , проблема впровадження формувального оцінювання  все частіше зявляється у фокусі уваги освітян , спонукає до обговорення та дискусій. З цією  метою 25 листопада 2021 р. в рамках #07 Т’mistechka інноваційних можливостей для учителів початкових класів відбулась онлайн-зустріч «Формувальне оцінювання як інструмент підвищення якості освіти».  У заході  взяли участь більше ста учителів 1-4 класів.
 Успіх зустрічі забезпечив інтерес аудиторії до проблем, які обговорювались. А саме: визначення основних підходів та вимог до впровадження формувального оцінювання, інструментарій формувального оцінювання, здійснення конструктивного зворотнього зв’язку як важливої складової прогресу учнів. 
Під час рефлексії, яка лежить в основі формувального оцінювання, педагоги обмінялися своїми думками, враженнями, досвідом роботи. Захід відбувся в довірливій та професійній атмосфері.
Переглянути презентацію:


https://docs.google.com/presentation/d/1KqxeMKy66_rl3BloBknXKI__aJyDxL-e/edit?usp=sharing&ouid=107155596294026823179&rtpof=true&sd=true

понеділок, 22 листопада 2021 р.

ПІЛОТНА ШКОЛА СУПЕРВІЗІЇ

 ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

18 листопада 2021 року  відбулась ще одна супервізійна зустріч для вчителів початкових класів ТЗОШ № 27. 

Під час роботи педагоги обговорили питання практичного впровадження діяльнісного підходу до навчання, використання методів і прийомів, які спрямовують освітній процес на розвиток ключових компетентностей і наскрізних умінь молодших школярів.

Обмін досвідом роботи з впровадження технологій компетентнісного та діяльнісного підходу сприяв забезпеченню всебічної й ґрунтовної підготовки вчителів початкових класів до роботи в умовах нового змісту освіти, мотивує педагогів стимулювати дітей до активного пошуку та розуміння нового: сприймати світ цілісно, спонукати до дослідницької та проєктної діяльності на уроках.

Захід відбувся в довірливій та професійній атмосфері. Учасники висловили бажання професійно зростати, розвиватися та емоційно загартовуватися, що довели своєю активністю та відкритістю.


ВИСНОВКИ
1. Діяльнісний підхід об'єднує сучасні досягнення психології та методики викладання, спрямований на розвиток особистості, на розгортання процесів самовдосконалення, насамперед шляхом засвоєння універсальних навчальних дій, уміння вчитися.
2. Це осмислена активна різностороння навчально-пізнавальна діяльність учня, яка має бути максимально самостійною.
3. Це становлення системи усвідомлення дій, які служать, щоб оволодіти суттю і вийти на творчий рівень.
4. Це така організація навчання, яка вчить дітей самостійно вчитися, бо озброює їх відповідними навичками.
5. Особистість не можна побудувати як продукт, як пасивний результат зовнішніх дій. Можна лише включити його системну навчальну діяльність, викликати власну активність, і тільки через механізми цієї активності (спільно з іншими людьми) він стане тим, чим зробить його діяльність.
6. Головне в реалізації технології діяльнісного методу навчання полягає не в тому, щоб учень знав більше. а в тому, щоб він умів пізнавати, здобувати необхідні знання. вміло застосовувати їх у житті, в роботі, в будь-яких ситуаціях.


середа, 10 листопада 2021 р.

ПІЛОТНА ШКОЛА СУПЕРВІЗІЇ

 ЯК ВПРОВАДЖУВАТИ ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС?

Питання системи та критеріїв оцінювання учнів завжди було актуальним. Воно викликає інтерес у всіх учасників освітнього процесу, спонукає до обговорення та дискусій.

09 та 10 листопада 2021 року продовжила роботу пілотна Школа супервізії для вчителів ТЗОШ № 27 та ТЗОШ № 25 саме з цієї важливої проблеми.

Програмою проведення групової супервізії визначені завдання : з’ясувати потреби педагогів та їх очікування щодо особливостей впровадження формувального оцінювання в освітній процес, ознайомитися з досвідом роботи вчителів під час бесіди,  а також поглибити знання учасників щодо технік формувального оцінювання.

Педагоги, які брали участь у супервізійних зустрічах, прийшли до висновку, що формувальне оцінювання – це не оцінка!, це механізм збору інформації вчителем про навчальні досягнення кожного учня. Зібравши потрібну інформацію, педагог змінює форми, методи, прийоми роботи аби надати можливість кожному учневі здобути максимально можливі результати.

Під час рефлексії, яка лежить в основі формувального оцінювання, кожен учитель поділився з колегами про те, що нового цікавого дізнався, чому навчився, що поглибив, над чим хотів би попрацювати.понеділок, 8 листопада 2021 р.

ПІЛОТНА ШКОЛА СУПЕРВІЗІЇ

 

Супервізія вчителів початкової школи за темою «Сучасні підходи до структури уроку в контексті завдань Нової української школи»

Сьогодні в Україні набуває розвитку процес супервізії як процес професійної підтримки з поєднанням оцінювання роботи вчителя в умовах Нової української школи.

02 листопада 2021 року в рамках пілотної Школи супервізії відбулась перша супервізійна зустріч, учасниками якої стали вчителі початкових класів ТЗОШ № 25. Проводився захід за допомогою сервісу Google Meet, який дав змогу заощадити час, ефективно організувати роботу й спілкування з педагогами.

Під час зустрічі присутні обговорили сучасні типи уроків, опрацювали вимоги до сучасного уроку як засобу мотивації учнів до навчання, створили «образ» навчального заняття, а також відпрацювали  найефективніші форми і методи роботи  з дітьми,  які розвивають діяльнісний підхід до навчання.

Робота з педагогами відбувалася на основі безпосереднього навчання, діалогу і рефлексії.


АЛГОРИТМ ПОБУДОВИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО УРОКУ

              1. Визначення типу уроку, органічний зв'язок всіх частин уроку. 

             2. Конкретизація загальної цілі (мети) уроку. (Визначення ключових                 компетентностей). 

3. Поділ змісту виучуваної теми на навчальні ситуації в залежності від його структури —  теоретичні знання, знання способів діяльності, знання в дії або вміння тощо.

4. Формулювання цільового завдання до кожної навчальної ситуації.

5. Вибір методів, прийомів навчання, адекватних цільовим завданням за їх дидактичними функціями  (засвоєння, формування, узагальнення) та змісту навчального матеріалу (теоретичний,  емпіричний чи практичний).

6. Вибір форм організації навчальної діяльності учнів (індивідуально-самостійна, парна,  групова, фронтальна чи їх оптимальне поєднання) адекватно змісту та  методам роботи.

7. При виборі змісту, методів і форм орієнтація на цільову установку й уявлення  очікуваного результату спільної діяльності (кожний проміжний результат). 

 


               

пʼятниця, 5 листопада 2021 р.

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДЛЯ РОБОТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

   

 Відповідно до Наказів управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації № 168/01-07 від 28.09.2021 року, управління освіти і науки Тернопільської міської ради № 343 від 21.10.2021 року, Плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти ,,Нова українська школа”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 903-р, постанови Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 р. № 237 (зі змінами № 476 від 17.05.2021) ,,Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти ,,Нова українська школа” та з метою організації і проведення підготовки вчителів початкової школи з дотриманням законодавства України в частині запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з 27 по 30 жовтня  2021 року здійснено  навчання вчителів початкових класів  в режимі онлайн на платформі студії онлайн-освіти ЕDERA.