понеділок, 13 листопада 2017 р.

КОНТИНУУМ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ

02-03 листопада 2017 року учителі 4-их класів продовжили підготовку до впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти. Оновлення змісту й методик навчання молодших школярів зумовлене потребою в систематичному використанні можливостей початкової освіти для здійснення особистісно орієнтованого навчання в умовах інтегрованого навчання.
Саме міжпредметне навчання лежить в основі нових підходів до освіти, хоча сама ідея  інтеграції зовсім не нова. Її освоєння, як показує практика зарубіжних країн (Болгарія, Угорщина, Фінляндія, Німеччина), та теоретичні дослідження вітчизняних учених, створюють можливості формувати в учнів якісно нові знання, що характеризуються вищим рівнем осмислення, динамічністю застосування в нових ситуаціях, підвищення їх дієвості й системності.
Під час роботи тренінгу учителі майбутніх перших класів Нової української школи поглибили розуміння інтегрованого підходу, виділивши основні види інтеграції :
  повна інтеграція змісту різних навчальних предметів;
  тематична інтеграція навчального матеріалу з різних предметів з метою вивчення наскрізних тем;
   інтеграція видів навчальної діяльності учнів (несхожих між собою способів діяльності, що підпорядковані одній темі).

   
Крім того, педагоги мали можливість розвинути навички планування на тиждень, день в умовах інтегрованого навчання. Адже відповідно до навчального плану початкової школи вводиться інтегрований курс «Я досліджую світ», який охоплює 7 освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти: повністю реалізує зміст «Природничої», «Соціальної і здоров’язбережної», «Громадянської та історичної» із залученням змісту  «Мовно-літературної», «Математичної», «Технологічної», «Мистецької» галузей.
Учителі спробували свої сили у складанні Модельної навчальної програми, плануючи тематичний тиждень «Мультфільми». Педагоги  виокремили орієнтовні проблемні запитання на кожний день, сформулювали основні завдання та очікувані результати тижня,  дібрали приклади навчальної діяльності дітей. Слід відзначити неабияку творчість та вміння учасників тренінгу.

Звичайно, введення інтегрованого навчання має свої плюси та мінуси. Щонайперше, вчителі отримують новий виклик – навчитися навчати по-новому, адаптуватися до нової ролі в навчальному середовищі – бути не лише лектором або тьютором, а й повноцінним членом дослідницької команди, науковим керівником, інколи менеджером навчального процесу та фасилітатором. 
Висловлюємо вдячність педагогічним колективам ТСПОЕ та ТЗОШ № 21 за допомогу у проведенні тренінгів.

Немає коментарів:

Дописати коментар