четвер, 25 квітня 2019 р.

РЕАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ


Дитина потребує діяльності весь час і 
втомлюється не від діяльності, 
а від її одноманітності та однобічності.
                                                                                         К.Ушинський
Сьогодні ми переживаємо зміни у всіх сферах життя, які не могли не торкнутися і освітньої галузі. Прийшло усвідомлення того, що дітей треба навчати по-новому, що перевірені століттями методи навчання та виховання не дозволяють в достатній мірі забезпечити успішну адаптацію випускників до життя в сучасному суспільстві. Обсяг наукової інформації стрімко зростає - за кожні 10 років він подвоюється. Тому очевидно, що які б міцні і грунтовні не були знання учня, він опиниться безпорадним у житті перед лавиною завдань і проблем, якщо не навчиться вчитися, змінювати себе.

На базі ТСШ № 3 відбулося заняття (тренінг) Майстерні освітніх інновацій (керівник Копка Т.В., ТСШ №3) з теми «Реалізація діяльнісного підходу на уроках у початковій школі». Новий Державний стандарт початкової освіти ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту освіти.


Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.


Розпочався тренінг визначенням педагогів  особистісного бачення поняття «діяльнісний підхід» (метод «Асоціативна квітка»).
Після опрацювання основних положень технології діяльнісного методу навчання учасники закріпили структуру уроку з позиції діяльнісного підходу: визначали у процесі колективного обговорення ймовірну послідовність етапів (вправа «Антивірус»).
Під час роботи в групах учителі підготували фрагменти уроків, насичені комунікативними та інтерактивними методами, вправами з інтегрованим змістом та з використанням компетентнісних завдань.
У завершальній частині тренінгу педагоги виділили пріоритетні види діяльності на уроках, застосування яких забезпечує діяльнісний підхід у навчанні (метод "Діамант").
"Лише в процесі діяльності стає можливим формування навичок  та розвиток компетентностей школяра. Усе це сприяє гармонійному та всебічному розвитку особистості" -  такий  підсумок  методичного заходу.
Немає коментарів:

Дописати коментар