вівторок, 18 грудня 2018 р.

ГРА ПО-НОВОМУ В ГПД: ПОДАРУЙ ДИТИНІ РАДІСТЬ З ЦЕГЛИНКАМИ LEGO


Діти початкових класів – це діти такого віку, де ігрова діяльність є близькою і зрозумілою. Під час гри діти вільніше, ніж від будь-якої іншої діяльності, ставлять цілі, реалізовують їх, аналізують результати. Граючись, вони виступають суб`єктами ігрового процесу, його активними творцями, спроможними впливати на буття, постійно самовдосконалюючись.
Активне впровадження ігрової діяльності в умовах ГПД просто необхідне. Її використання дає змогу успішно формувати і закріплювати позитивне ставлення дитини до навчальної праці. Граючись в ГПД, діти стають психологічно розкутими, а це, в свою чергу, сприяє вияву їх творчих здібностей, нівелює негативне ставлення до об`активно складної навчальної праці. Позитивний досвід хочеться повторити вже на більш високому рівні. При цьому непомітно для себе дитина «втягується» в навчальну працю, пізнає її радість.
Робота з конструктором LEGO дозволяє молодшим школярам у формі пізнавальної гри дізнатися багато важливих ідей і розвинути необхідні в подальшому житті навички. За допомогою гри та творчості відбувається знайомство з навколишнім світом.
14 грудня 2018 року на базі ТНВК № 32 вихователі ГПД ознайомились з особливостями впровадження діяльнісно-компетентнісної методики навчання «Шість цеглинок» в освітній процес з метою всебічного розвитку дітей.
Дізнавшись про таємниці шести цеглинок, педагоги виконували різні вправи та завдання, які легко можна інтегрувати в освітній процес ГПД, оскільки вони ґрунтуються на діяльнісному та ігровому підходах.
 

 


Підбиваючи підсумки заняття, вихователі дійшли висновку, що використання LEGO в ГПД своїм змістом, формою організації та результативністю сприяє формуванню вмінь аналізувати, порівнювати, зіставляти, виділяючи характерні особливості предметів, явищ, героїв, подій і т. д., що впливає на розвиток уваги, спостережливості, пам'яті, просторових уявлень, уяви. Добре організована робота з конструктором LEGO має також великий виховний потенціал. 

На завершення заходу вихованці ТНВК № 32 подарували педагогам запальний український танок.
РЕКОМЕНДАЦІЇ

1.     Впроваджувати в практику роботи методику діяльнісно-компетентнісного навчання  «ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК».
2. Організувати освітнє середовище для ігрової діяльності. 
 3. Формувати у дітей ключові компетентності, необхідні для успішної життєдіяльності та самореалізації особистості.
 4. Формувати вміння вчитись у своїх однолітків, співпрацювати у команді, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення, генерувати ідеї та здатність їх логічно обґрунтовувати.                          
5. Добирати вправи та завдання для розвитку мислення, мовлення, уваги, оперативної пам’яті, самоконтролю, ментальної (когнітивної) гнучкості.
6.Добирати завдання різного рівня складності, враховуючи індивідуальні особливості дітей.
                                                  


Немає коментарів:

Дописати коментар